Štampanje usklađeno sa lokacijom

Da li sa laptop računara često štampate na više štampača? Sada ne morate ručno da menjate štampače kada, recimo, odete na posao. Windows 7 će to automatski uraditi.

Nova funkcija koja je uključena u izdanjima Professional, Ultimate i Enterprise operativnog sistema Windows 7 funkcioniše na sledeći način: Pri svakom štampanju Windows 7 pamti koju mrežu i štampač koristite. Kada se sledeći put vratite na to mesto, Windows će automatski promeniti podrazumevani štampač da bi se podudarao sa onim koji ste poslednji put koristili. Možete i ručno da uparujete štampače i mreže.

Slika štampanja usklađenog sa lokacijom
Uz štampanje usklađeno sa lokacijom sve što treba da uradite jeste da kliknete na dugme „Odštampaj“.