Veza sa udaljenom radnom površinom

Da li ste ikad poželeli da pristupite svom računaru dok ste na putu? Pomoću „Udaljene radne površine“ u operativnom sistemu Windows 7, to je moguće.

Udaljena radna površina povezuje dva računara preko mreže ili Interneta. Kada se povežete, videćete radnu površinu udaljenog računara kao da sedite ispred njega i imaćete pristup svim njegovim programima i datotekama.

Ova funkcija je uključena u sva izdanja operativnog sistema Windows 7, ali možete se povezati samo na računare sa Professional, Ultimate ili Enterprise izdanjima.

Slika veze sa udaljenom radnom površinom
Povežite se sa svojim računarom dok ste na putu pomoću „veze sa udaljenom radnom površinom“.