Popravka pri pokretanju

Problemi pri pokretanju računara mogu biti teški za popravku zato što Windows nije mogao da učita skup alatki za rešavanje problema. Neke osobe jednostavno odustanu i ponovo instaliraju Windows.

Popravka pri pokretanju može da spreči dugotrajnu ponovnu instalaciju tako što ustanovljava i popravlja probleme koji sprečavaju pokretanje operativnog sistema Windows.

Popravka pri pokretanju namenjena je da se automatski pokreće ako Windows otkrije problem prilikom pokretanja sistema. Više informacija o korišćenju Popravke pri pokretanju i šta treba preduzeti ukoliko se automatski ne pokrene, pogledajte Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.

Slika alatke „Popravka pri pokretanju“
Alatka „Popravka pri pokretanju“ u operativnom sistemu Windows 7 može da pomogne u rešavanju problema koji sprečavaju pokretanje operativnog sistema Windows.