Oporavak sistema

Da li ste ikada poželeli da nakon teškog pada sistema vratite vreme unazad? U operativnom sistemu Windows to je moguće.

Ponekad instaliranje programa ili upravljačkog programa može da dovede do toga da Windows bude sporiji ili se ponaša nepredvidljivo. Oporavak sistema može da sistemske datoteke i programe računara vrati na trenutak kada je sve nesmetano funkcionisalo, što ponekad eliminiše časove napornog rešavanja problema. To neće uticati na vaše dokumente, slike ili druge podatke.

U operativnom sistemu Windows 7 možete kreirati više tačaka vraćanja sistema i videti koliko će tačno datoteka biti uklonjeno ili dodato nakon oporavka računara. Više informacija potražite u članku Kreiranje tačke vraćanja.

Radi dodatne zaštite, funkciju „Oporavak sistema“ koristite sa funkcijom „Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje“ koja je dizajnirana da pomogne u zaštiti e-pošte, slika, dokumenata i drugih ličnih datoteka.

Korišćenje funkcije „Oporavak sistema“

Pre nego što počnete, sačuvajte sve otvorene datoteke i zatvorite sve programe. Funkcija „Oporavak sistema“ ponovo će pokrenuti računar.

  1. Otvorite funkciju „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme Start Slika dugmeta Start. U polje za pretragu unesite Oporavak sistema, a zatim u listi rezultata pretrage kliknite na Oporavak sistema. Neophodna je administratorska dozvola Ako se od vas zatraži administratorska lozinka ili potvrda, unesite lozinku ili dostavite potvrdu.
  2. Pratite korake u čarobnjaku da biste izabrali tačku vraćanja i izvršili oporavak računara.

    Više informacija potražite u odeljku Oporavak sistema najčešća pitanja.

Slika funkcije „Oporavak sistema“
Oporavak sistema u operativnom sistemu Windows 7 može eliminisati časove napornog rešavanja problema kada dođe do pada sistema.