X

Kontrola korisničkog naloga

Kontrola korisničkog naloga (User Account Control, UAC) pomaže u odbrani računara od hakera i zlonamernog softvera. Svaki put kada program pokuša da napravi promenu na računaru, UAC vam stavlja to do znanja i traži dozvolu.

U operativnom sistemu Windows 7 UAC se sada manje nameće i fleksibilniji je. Manji broj Windows 7 programa i zadataka traži vaše odobrenje. Ako imate administratorske privilegije na računaru, na kontrolnoj tabli možete da podesite postavke obaveštavanja kontrole korisničkog naloga.

Slika kontrole korisničkog naloga
>U operativnom sistemu Windows 7 možete da odredite koliko često vas kontrola korisničkog naloga obaveštava o promenama na računaru.