Windows Defender

Windows Defender je prva linija odbrane od špijunskog softvera i drugog neželjenog softvera. U operativnom sistemu Windows 7 ova funkcija se lakše koristi, ima jednostavnija obaveštenja, više opcija skeniranja i manji uticaj na performanse računara.

Nova funkcija „Čist sistem“ obezbeđuje čišćenje kompletnog sumnjivog softvera jednim klikom, a Windows Defender je sada deo Centra aktivnosti, unapređenog mesta za održavanje nesmetanog rada računara.

Slika programa Windows Defender
Windows Defender pomaže da sa računara uklonite špijunski softver.