Windows faks i skener

Windows faks i skener pretvara računar u faks mašinu i na taj način možda štedi novac i prostor na stolu. Kada je računar opremljen faks modemom (ili povezan sa faks serverom), on može da šalje i prima dokumente kao i samostalni uređaj. Windows faks i skener uključuje i korisnu alatku za dizajniranje prilagođenih naslovnih stranica.

Ako povežete skener sa računarom, moći ćete da koristite Windows faks i skener i za kreiranje digitalnih kopija dokumenata i fotografija.

Da biste saznali koji uređaji su kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 7, posetite Veb lokaciju Windows 7 Centar za kompatibilnost.

Slika programa „Windows faks i skener“
Windows Funkcija „Faks i skener“ pretvoriće vaš računar u faks mašinu.