Windows rešavanje problema

Ne možete da štampate? Prekinuta je veza sa Internetom? Windows rešavanje problema može automatski da istakne i ispravi uobičajene probleme kako vi to ne biste morali da radite.

Odeljak „Rešavanje problema“ na kontrolnoj tabli uključuje više od deset alatki za rešavanje problema u vezi sa umrežavanjem, Internetom, zvukom i video zapisima, kao i kompatibilnošću programa. Alatke za rešavanje problema nisu dizajnirane tako da reše svaki problem, ali često mogu da uštede vreme i olakšaju posao.

One takođe mogu da spreče pojavljivanje problema budući da obezbeđuju osnovno planirano održavanje, kao što je čišćenje privremenih datoteka ili skeniranje čvrstog diska u potrazi za greškama. Ako se pojavi nešto sumnjivo, dobićete obaveštenje u Centru aktivnosti.

Slika Windows rešavanja problema
Problemi? Windows Rešavanje problema može da pomogne.