Windows XP režim

Važno

  • Od 8. aprila 2014. ne postoji tehnička podrška za Windows XP i režim Windows XP, što uključuje i ispravke koje obezbeđuju zaštitu za računar.To znači da vaš računar može postati ranjiviji u odnosu na bezbednosne rizike i viruse ukoliko i nakon prestanka podrške nastavite da koristite Windows XP ili režim Windows XP u operativnom sistemu Windows 7. Da bi vaš računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 bio bezbedan i nakon 8. aprila 2014, preporučujemo vam da režim Windows XP koristite samo dok računar nije povezan sa internetom. Saznajte više o prestanku podrške za Windows XP.

To je najbolji spoj dva operativna sistema: novi Windows XP režim vam omogućava da pokrenete stariji poslovni softver za Windows XP na radnoj površini operativnog sistema Windows 7.

Prevashodno dizajniran za mala i srednja preduzeća, Windows XP režim se preuzima zasebno i funkcioniše samo u Professional, Ultimate i Enterprise izdanjima sistema Windows 7. Windows XP režim zahteva i softver za virtuelizaciju, kao što je Windows Virtual PC. Sve je to besplatno dostupno na veb-lokaciji korporacije Microsoft.