Pisanka

Program „Pisanka“, koji je uvek koristan za osnovnu obradu teksta, postao je još bolji. U operativnom sistemu Windows 7 on ima novu traku – pojas na vrhu prozora koji pokazuje šta program može da uradi – sa opcijama prikazanim spolja umesto u menijima.

Više opcija za oblikovanje, kao što su markiranje, znakovi za nabrajanje, prelomi redova i nove boje – zajedno sa umetanjem slika i zumom – pretvaraju program „Pisanka“ u iznenađujuće moćnu alatku.

Slika programa „Pisanka“
Ispitajte moć programa „Pisanka“.