Zaštita dece na mreži može biti komplikovana, ali Windows Live Porodična bezbednost vam to olakšava. Porodična bezbednost obezbeđuje veb-lokaciju i besplatan program koji instalirate na računaru dece, tako da možete da im date određenu slobodu, a da ipak imate uvid u njihove aktivnosti na računaru.

Ovo su neki od načina na koje načina na koje Porodična bezbednost pomaže u zaštiti dece:

 • Veb-filtriranje – Kontrolišite kategorije veb-lokacije koje vaša deca mogu da prikažu ili navedite pojedinačne lokacije kojima mogu ili ne mogu da pristupe. Bezbedna pretraga je uključena za lokacije za pretragu kao što su Bing i Yahoo!.

 • Izveštaji o aktivnostima – Primajte izveštaje o dečijem korišćenju računara: veb-lokacijama koje su deca posetila ili pokušala da posete, vremenu provedenom za računarima, kao i igrama i programima koje su koristila.

 • Vremenska ograničenja – Ograničite količinu vremena koje deca provedu u korišćenju računara i navedite kada u toku dana mogu da ga koriste.

 • Ograničenja za igre – Ograničite koje igre deca mogu da igraju.

 • Ograničenja za programe – Ograničite programe koje deca mogu da pokrenu.

Kako radi Porodična bezbednost

Različiti igrači u programu Porodična bezbednost i operativnom sistemu Windows čine tim koji sarađuje:

 • Filter programa Porodična bezbednost. Softver koji instalirate i podešavate na svakom računaru koji deca koriste. On nadgleda decu pomoću bezbednosnih postavki koje izaberete.

 • Veb-lokacija programa Porodična bezbednost. Centralna lokacija na mreži na kojoj birate sve postavke za svakog člana porodice, upravljate njima i prikazujete izveštaje o aktivnostima. Postavke na veb-lokaciji kreirate jednom i one se primenjuju na svaki računar na kom ste instalirali filter programa Porodična bezbednost.

 • Windows Roditeljski nadzor. Funkcija u operativnom sistemu Windows koja se uključuje kada koristite program Porodična bezbednost. Možete da koristite Windows Roditeljski nadzor za podešavanje dodatnih bezbednosnih postavki za računare dece. Za više informacija o podešavanju Windows Roditeljskog nadzora i programa Porodična bezbednost pogledajte video zapis o korišćenju roditeljskog nadzora.

Napomena

 • Kada program Porodična bezbednost podesite po prvi put, od vas će se tražiti da se prijavite koristeći Microsoft nalog. Ova osoba će biti primarni roditelj u programu Porodična bezbednost i jedini je član porodice koji može da ukloni porodicu iz programa Porodična bezbednost. Uverite se da koristite Microsoft nalog roditelja ili staratelja za kojeg želite da bude primarni roditelj zato što nećete moći da ga promenite kasnije.

Podešavanje filtera programa Porodična bezbednost

Na sledeći način možete da podesite filter programa Porodična bezbednost:

1. korak: proverite da li je filter programa Porodična bezbednost već instaliran na računaru

Ako koristite Windows 7, filter programa Porodična bezbednost je možda već instaliran na računaru. Da biste ga podesili, kliknite na dugme Start Slika „Start“ dugmeta, u okvir za pretragu upišite Windows Live Porodična bezbednost. Zatim izaberite stavku Windows Live Porodična bezbednost.
Slika programa Windows Live Porodična bezbednost u „Start“ meniju
Ako je filter programa Porodična bezbednost već instaliran na računaru, možete da ga pronađete u „Start“ meniju

– ili –

Posetite stranicu za preuzimanje programa Porodična bezbednost, a zatim kliknite na dugme Preuzmi. Sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali program Porodična bezbednost.

2. korak: prijavite se na filter programa Porodična bezbednost koristeći svoj Microsoft nalog

Unesite e-adresu i lozinku Microsoft naloga roditelja koji će biti i primarni roditelj i kliknite na dugme Prijavljivanje.

Da biste podesili filter programa Porodična bezbednost i da biste koristili veb-lokaciju Porodična bezbednost, biće vam potreban Microsoft nalog. Ako nemate Microsoft nalog, možete da ga kreirate kada podesite filter programa Porodična bezbednost. (Microsoft nalog su e-adresa i lozinka koje koristite za prijavljivanje u Microsoft usluge kao što su Outlook.com i Xbox LIVE).

3. korak: izaberite članove porodice koje želite da nadgledate

Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Windows naloga svakog člana porodice kog želite da nadgledate na računaru i kliknite na dugme Dalje ili Sačuvaj.

Ako želite da nadgledate nekoga ko nema Windows nalog, kliknite na dugme Kreiraj novi Windows account, unesite ime osobe i kliknite na dugme Kreiraj nalog.

Svaki član porodice trebalo bi da ima sopstveni Windows nalog i bezbednosne postavke. Ako svako u porodici koristi isti Windows nalog, svi ćete koristiti iste postavke programa Porodična bezbednost. Nećete moći da dobijate izveštaje o veb-lokacijama koje dete posećuje.

Slika ekrana na kom možete da odaberete Windows naloge koje želite da nadgledate
Možete da odaberete Windows naloge koje želite da nadgledate

4. korak: spojite postojećeg člana programa Porodična bezbednost sa njegovim Windows nalogom

Ako niste ranije koristili program Porodična bezbednost, možete preskočiti ovaj korak. Ako već koristite program Porodična bezbednost, videćete ekran gde je potrebno da povežete svaki Windows nalog sa imenom na listi članovi programa Porodična bezbednost. Ako neki Windows nalog nema odgovarajuće ime iz programa Porodična bezbednost, izaberite opciju da biste ga dodali.

Osobe navedene na listi članova programa Porodična bezbednost prepoznaćete kao osobe iz porodice koje već koriste program Porodična bezbednost. Kada ih spojite sa njihovim Windows nalozima, za program Porodična bezbednost proveravate da li je svaka osoba spojena sa sopstvenim ispravnim postavkama. Na primer, ako vam se dete zove Bane, on možda ima Windows nalog pod imenom „Bane“, ali je na listi članova programa Porodična bezbednost naveden kao „Bane Milić“. Spajanjem naloga vi saopštavate programu Porodična bezbednost da se radi o istoj osobi.

Ako na računaru postoji Windows nalog za nekoga ko nije koristio program Porodična bezbednost ranije, videćete ga na dnu liste. Kada kliknete na dugme Dodaj (ime osobe), program Porodična bezbednost kreira novo članstvo za Porodičnu bezbednost za te osobe, koristeći naziv njihovog Windows naloga.

Slika ekrana na kom možete da odaberete Windows naloge za nadgledanje
Možete da spojite postojeće postavke programa Porodična bezbednost sa svojim Windows nalogom

5. korak: dodajte lozinke.

Neophodno je da svi Windows nalozi imaju lozinke. Ako imate nalog bez lozinke, deca se mogu prijaviti na taj nalog i zaobići svoje postavke programa Porodična bezbednost.

Ako Windows nalozi koje podešavate za nadgledanje nemaju lozinke, kliknite na dugme Dodaj lozinke.

Ako na računaru imate naloge gosta, trebalo bi da ih isključite zato što ih deca mogu koristiti za zaobilaženje bezbednosnih postavki.

6. korak: proverite valjanost podešavanja

Kliknite na dugme Dalje i videćete Windows naloge koje Porodična bezbednost nadgleda na računaru.

Slika ekrana sa filterom programa Porodična bezbednost koja pokazuje nadgledane naloge
Pogledajte Windows naloge koji se nadgledaju i njihove postavke
Prikaži sve

Prilagođavanje postavki porodice

Podešavanjem filtera programa Porodična bezbednost, na dobrom ste putu da zaštitite decu. Odlaskom na veb-lokaciju programa Porodična bezbednost radi podešavanja njihovih postavki, imate veću kontrolu nad veb-filtriranjem i drugim postavkama. Kada se filter programa Porodična bezbednost podesi po prvi put, deca će se nadgledati pomoću osnovnog veb-filtriranja. To znači da Porodična bezbednost blokira samo sadržaj za odrasle i veb-lokacije za anonimni pristup (veb-lokacije koje deci omogućavaju da prikažu druge veb-lokacije anonimno kako program Porodična bezbednost ne bi video njihovu aktivnost).

Da bi se deci otežalo da vide stvari koje ne želite da vide, možete posetiti veb-lokaciju programa Porodična bezbednost i promeniti njihove postavke, počev od nivoa veb-filtriranja. Za mlađu decu preporučuje se podešavanje veb-filtriranja na opciju „Strogo“ kako bi najmlađi mogli da vide samo veb-lokacije prilagođene deci.

Prilagođavanje detetovih postavki

 1. Na bilo kom računaru, prijavite se na veb-lokaciju Porodične bezbednosti koristeći e-adresu i lozinku za roditeljski Microsoft nalog.

 2. Ispod imena deteta za koje želite da podesite postavke kliknite na dugme Uredi postavke.

 3. Na stranici sa postavkama vašeg deteta možete videti pregled njihovih trenutnih postavki i odabrati šta želite da podesite.

  Slika stranice rezimea porodice odakle možete da upravljate porodičnim postavkama, izveštajima i zahtevima
  Koristite stranicu rezimea porodice da biste videli sve članove porodice, uredili njihove postavke, prikazali izveštaje o njihovim aktivnostima i videli da li treba da odgovorite na njihove zahteve

Podešavanje veb-filtriranja

Zauzeti roditelji nemaju uvek vremena da surfuju vebom i provere sve veb-lokacije koje deca mogu da posete. Da bi se stvari olakšale, tim programa Porodična bezbednost pregleda hiljade veb-lokacija i deli ih u kategorije. Nivo veb-filtriranja koji odaberete za decu određuje kategorije koje ona mogu da prikažu.

Ako želite da odaberete sopstvene kategorije umesto korišćenja unapred određenih nivoa, odaberite opciju Prilagođeno. Videćete listu svih kategorija, a zatim možete odabrati ono što odgovara vašoj deci. U okviru veb-filtriranje možete i napraviti listu blokiranih veb-lokacija ili dozvoljenih veb-lokacija koja će zameniti kategorije i nivoe filtriranja.

Podešavanje veb-filtriranja

 1. Kliknite na dugme veb-filtriranje, izaberite opciju Uključi veb-filtriranje i izaberite nivo veb-filtriranja:

  • Izaberite opciju Strogo da biste blokirali sve veb-lokacije koje nisu prilagođene deci ili se ne nalaze na listi dozvola (lista veb-lokacija koje ste izričito dozvolili).

  • Izaberite opciju Prilagođeno da biste ručno dozvolili i blokirali kategorije veb-lokacija. Da biste dozvolili kategoriju veb-lokacija, potvrdite izbor u njenom polju za potvrdu. Da biste blokirali kategoriju veb-lokacija, opozovite izbor u njenom polju za potvrdu.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Slika stranice veb-filtriranja odakle možete uključiti i prilagoditi veb-filtriranje za svoje dete
  ključite i prilagodite veb-filtriranje za svoje dete i obavezno sačuvajte promene

Dozvoljavanje ili blokiranje veb-lokacije

Ako želite da dete koristi strogi nivo filtriranja kako bi videlo samo veb-lokacije prilagođene deci, ali želite da mu omogućite da poseti i određenu veb-lokaciju koja je blokirana, tu veb-lokaciju možete dodati na njegovu listu dozvola. Odnosno, ako želite da blokirate veb-lokaciju koju njegov nivo veb-filtriranja dozvoljava, možete je dodati na listu blokiranih veb-lokacija.

Dozvoljavanje ili blokiranje veb-lokacije

 1. U okviru Dozvoljavanje ili blokiranje veb-lokacije otkucajte ili nalepite veb-adresu veb-lokacije koju želite da dozvolite ili blokirate.

 2. Izaberite opciju sa liste i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Slika stranice veb-filtriranja odakle možete dozvoliti ili blokirati veb-stranice
  Dozvolite ili blokirajte određene veb-lokacije za jedno dete, za svu decu ili za celu porodicu

Šta će deca videti?

„veb-lokacija koju želim da posetim je blokirana!“

Kada se nakon podešavanja programa Porodična bezbednost vaše dete prijavi na svoj Windows nalog radi korišćenja računara i kada pokuša da ode na blokiranu veb-lokaciju, videće stranicu nalik ovoj:

Slika ekrana koji će deca videti kada je veb-lokacija blokirana
Umesto veb-lokacije sa neprikladnim sadržajem, dete će videti ovu stranicu

Ako niste dostupni kada detetu bude blokiran prikaz veb-lokacije, ono vam putem e-pošte može poslati zahtev da poseti blokiranu lokaciju. Veb-lokaciju programa Porodična bezbednost možete otvoriti direktno iz e-poruke da biste odmah odobrili ili odbili zahtev. Kada završite, javite detetu da li je veb-lokacija koju je želelo da poseti sada deblokirana.

Prikaz zahteva i odgovaranje na njih

 1. Na bilo kom računaru, prijavite se na veb-lokaciju Porodične bezbednosti koristeći e-adresu i lozinku za Microsoft nalog roditelja.

 2. Na stranici Rezime porodice, u okviru Zahtevi izaberite stavku (broj) zahteva.

 3. Da biste prikazali sve komentare koje je dete dodalo, kliknite na strelicu pored veb-adrese.

 4. Kliknite na strelicu pored stavke Izbor odgovora i izaberite opciju Odobri samo za ovaj nalog, Odobri za sve naloge ili Odbij.

 5. Kada završite sa odgovaranjem na zahteve, kliknite na dugme Sačuvaj

  Slika stranice za upravljanje kontaktima odakle možete pregledati zahteve dece
  Dečije zahteve možete pregledati, odobravati ih ili odbijati

„Koje veb-lokacije mogu da posetim?“

Veb-lokacija „Dečije lokacije programa Porodična bezbednost“ predstavlja odlično mesto na kom mala deca mogu da se upoznaju sa vebom. Ta veb-lokacija sadrži veze ka najpopularnijim lokacijama od preko 8.000 veb-lokacija koje je korporacija Microsoft kategorizovala kao prilagođene deci. Postoji i polje Pretraži ove lokacije u kom deca mogu da pretražuju samo one veb-lokacije koje su prilagođene deci umesto da pretražuju ceo internet. Da biste deci olakšali pronalaženje veb-lokacija prilagođenih deci, matičnu stranicu svog veb-pregledača možete postaviti na veb-lokaciju „Dečije lokacije programa Porodična bezbednost“.

Da biste matičnu stranicu deteta promenili u veb-lokaciju „Dečije lokacije“ u programu internet Explorer

 1. Na svakom računaru koji vaše dete koristi prijavite se na njegov Windows nalog.

 2. Otvorite WindowsInternet Explorer, a zatim posetite veb-lokaciju „Dečije lokacije programa Porodična bezbednost“.

 3. U programu internet Explorer izaberite karticu Alatke i stavku internet opcije.

 4. Na kartici Opšte postavke, u okviru Matična stranica kliknite na dugme Koristi trenutnu i kliknite na dugme U redu.

  Slika veb-lokacije „Dečije lokacije programa Porodična bezbednost“ sa vezama ka veb-lokacijama prilagođenim deci
  Veb-lokacija „Dečije lokacije“ predstavlja odlično mesto na kom mala deca mogu da otkriju surfovanje vebom

Proverite šta deca rade na računaru

Da biste nadgledali šta deca rade na računarima, uključite izveštavanje o aktivnostima. Filter programa Porodična bezbednost će zatim pratiti šta deca rade i čuvati informacije na veb-lokaciji programa Porodična bezbednost kako biste mogli da ih pogledate.

Uključivanje izveštavanja o aktivnostima

 1. Na bilo kom računaru, prijavite se na veb-lokaciju Porodične bezbednosti koristeći e-adresu i lozinku za Microsoft nalog roditelja.

 2. Na stranici Rezime porodice kliknite na dugme Prikaži izveštaj o aktivnostima pored imena deteta za koje želite da uključite izveštavanje o aktivnostima.

 3. Izaberite opciju Uključi nadgledanje aktivnosti.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Nakon izvesnog vremena korišćenja programa Porodična bezbednost sa uključenim izveštavanjem o aktivnostima, veb-lokaciju programa Porodična bezbednost možete koristiti za pregled izveštaja o onome šta su deca radila na mreži. Postoje informacije o veb-lokacijama koje su posećivala ili pokušala da posete, vremenu koje su provela za računarom, igrama koje su igrala i još mnogo toga.

Prikazivanje izveštaja o aktivnostima

 1. Na bilo kom računaru, prijavite se na veb-lokaciju Porodične bezbednosti koristeći e-adresu i lozinku za Microsoft nalog roditelja.

 2. Da biste prikazali izveštaje o aktivnosti deteta na vebu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste videli listu veb-lokacija koje je dete posetilo ili pokušalo da poseti nakon uključivanja izveštavanja o aktivnostima, kliknite na dugme Veb aktivnost.

  • Da biste filtrirali listu prikazanih veb-lokacija, izaberite željeni računar, Windows nalog i opseg datuma, a zatim kliknite na dugme Prikaži aktivnost. Da biste listu prijavljenih veb-lokacija sortirali po određenoj koloni, kliknite na zaglavlje kolone. Da biste prikazali samo blokirane veb-lokacije, izaberite opciju Prikaži samo blokiranu aktivnost.

   Ako nijedna aktivnost nije navedena, pokušajte da unesete veći opseg datuma i kliknite na dugme Prikaži aktivnost.

  Slika izveštaja o aktivnostima
  Pogledajte koje veb-lokacije su deca posetila ili pokušala da posete.
 3. Da biste videli listu veb-lokacija kojima su pristupili programi koji nisu pregledač, kao što su programi za automatsko ažuriranje, izaberite stavku Ostale internet aktivnosti.

 4. Da biste prikazali izveštaje o aktivnosti deteta na računaru, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste videli listu vremena kada je dete koristilo računar, izaberite stavku Aktivnost na računaru i razvijte listu Sesije.

  • Da biste videli programe koje je dete koristilo, izaberite stavku Aktivnost na računaru i razvijte listu Programi.

  • Ako nijedna aktivnost nije navedena, pokušajte da unesete veći opseg datuma i kliknite na dugme Prikaži aktivnost.

  • Da biste videli datoteke koje je dete preuzelo, izaberite stavku Aktivnost na računaru i razvijte listu Preuzimanja datoteka.

  • Da biste videli igre koje je dete igralo, izaberite stavku Aktivnost na računaru i razvijte listu Igre.

  Slika kartice „Aktivnost na računaru“ odakle možete videti šta je dete radilo na računaru
  Pogledajte programe koje je dete koristilo i koliko dugo je bilo za računarom

Dodatni saveti za bezbednost na mreži

Više informacija o tome kako da zaštitite sebe i svoju porodicu na mreži potražite na adresi Informacije o bezbednosti na mreži za roditelje i decu. Pogledate različite veze na toj stranici i podelite savete o bezbednosti na internetu sa svojom decom.