Kada izbrišete datoteku sa računara, ona se zapravo premešta u korpu za otpatke gde se privremeno skladišti dok se korpa za otpatke ne isprazni. To vam daje mogućnost da spasite slučajno izbrisane datoteke i da ih vratite na prvobitne lokacije.

Za informacije o trajnom brisanju datoteka pogledajte odeljak Trajno brisanje datoteka iz korpe za otpatke.

  1. Otvorite korpu za otpatke tako što ćete na radnoj površini kliknuti dvaput na ikonu Korpa za otpatke.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste datoteku vratili u prethodno stanje, izaberite je i kliknite na dugme Vrati ovu stavku u prethodno stanje na traci sa alatkama.

    • Da biste sve datoteke vratili u prethodno stanje, uverite se da nije izabrana nijedna datoteka i kliknite na dugme Vrati sve stavke u prethodno stanje na traci sa alatkama.

    Datoteke će biti vraćene na originalne lokacije na računaru.

Slika dugmeta „Vrati stavku u prethodno stanje“
Spasavanje stavke iz korpe za otpatke

Napomene

  • Ako datoteku izbrišete sa lokacije koja se ne nalazi na računaru (kao što je mrežna fascikla), ona može biti trajno izbrisana, a ne uskladištena u korpi za otpatke.

  • Ako korpa za otpatke nije prikazana na radnoj površini, pogledajte odeljak Prikazivanje ili skrivanje korpe za otpatke.