Veza sa udaljenom radnom površinom je tehnologija koja vam omogućava da se sa svog računara (ponekad se naziva klijentski računar) povežete sa udaljenim računarom (ponekad se naziva domaćin) koji se nalazi na nekoj drugoj lokaciji. Na primer, od kuće se možete povezati sa računarom na poslu i pristupiti svim programima, datotekama i mrežnim resursima kao da sedite ispred računara na poslu. Programe ne poslu možete ostaviti pokrenute, a kada dođete kući, na kućnom računaru možete videti prikaz radne površine računara sa posla sa istim pokrenutim programima.

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o vezi sa udaljenom radnom površinom.

Prikaži sve

Kako do dozvolim daljinske veze na računaru sa kojim želim da se povežem?

Ako računar sa kojim želite da se povežete koristi Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate ili Windows 7 Enterprise, pratite sledeće korake:

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

 2. U levom oknu izaberite stavku Postavke daljinske veze. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Svojstva sistema, u okviru Udaljena radna površina izaberite jednu od tri opcije, a zatim kliknite na dugme Izaberi korisnike.

  Ako ste administrator na računaru, vaš trenutni korisnički nalog automatski će biti dodat na listu daljinskih korisnika i moći ćete da preskočite sledeća dva koraka.

 4. U dijalogu Korisnici udaljene radne površine kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Izbor korisnika i grupa uradite sledeće:

  • Da biste odredili lokaciju za pretragu, kliknite na dugme Lokacije, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.

  • U polju Unesite imena objekata za izbor, otkucajte ime korisnika koga želite dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ime će biti prikazano u dijalogu „Korisnici udaljene radne površine“ na listi korisnika.

Napomene

 • Ne možete da se povežete sa računarom koji je u stanju spavanja ili hibernacije, pa se uverite da su postavke za stanje spavanja i hibernacije na udaljenom računaru postavljene na vrednost Nikad. (Stanje hibernacije nije dostupno na svim računarima.) Za informacije o pravljenju tih promena pogledajte odeljak Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme).

 • Vezu sa udaljenom radnom površinom ne možete koristiti da biste se povezali sa računarom koji koristi Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ili Windows 7 Home Premium.

Kako da promenim postavke veze sa udaljenom radnom površinom?

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Veza sa udaljenom radnom površinom, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. U polju Računar otkucajte ime računara sa kojim želite da se povežete.

 3. Pre povezivanja kliknite na dugme Opcije, a zatim na karticama Ekran, Lokalni resursi, Programi, Utisak pri radu i Više opcija unesite željene promene.

  Napomena

  • Da biste ove postavke sačuvali za buduće veze, izaberite karticu Opšti podaci i kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Kliknite na dugme Poveži se.

Zašto ne mogu da promenim neke postavke udaljene radne površine?

Administrator sistema kontroliše ove postavke pomoću smernica grupe.

Šta je puno ime računara?

Poznato i pod nazivom potpuno određeno ime domena (FQDN), puno ime računara uključuje ime domaćina, ime domena i sve domene višeg nivoa. Na primer, puno ime računara koji se zove „glavni računarski sistem“ može biti glavniračunarskisistem.primer.microsoft.com

Da li u ovoj verziji operativnog sistema Windows postoji podrška za više monitora za vezu sa udaljenom radnom površinom?

Da, veza sa udaljenom radnom površinom podržava korišćenje više ekrana visoke rezolucije u okviru daljinske sesije. Da bi radna površina udaljenog računara koristila više monitora, pratite ove korake:

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Veza sa udaljenom radnom površinom, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. Kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite karticu Ekran.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi sve monitore za daljinsku sesiju, a zatim kliknite na dugme Poveži se.

Napomene

 • Ova funkcija se ponekad naziva kontinuirana rezolucija. Da biste uključivali i isključivali režim prikaza punog ekrana za više monitora, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Break.

 • Sastavljanje radne površine ne može da se koristi ako upotrebljavate više monitora u okviru sesije udaljene radne površine. Sastavljanje radne površine za sesiju udaljene radne površine obezbeđuje Aero elemente korisničkog interfejsa, kao što su providni prozori.

Kako mogu da promenim port za slušanje za vezu sa udaljenom radnom površinom?

Zbog dodatne bezbednosti, možete promeniti port koji veza sa udaljenom radnom površinom koristi (ili „sluša“) umesto korišćenja standardnog porta 3389. Kada se prijavite, otkucajte ime udaljenog računara, a iza njega dvotačku i broj novog porta (na primer Računar1:3390). Uputstva za izvršavanje trajne promene potražite u temi Promena porta za slušanje za udaljenu radnu površinu na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška.