Otklanjanje neusaglašenosti pri snimanju u aplikaciji Windows Media Center

Prilikom snimanja TV emisija u aplikaciji Windows Media Center, naići ćete na neusaglašenost pri snimanju svaki put kada budete imali planirano više snimanja od broja dostupnih TV tjunera na računaru u bilo koje vreme. Na primer, ako imate samo jedan TV tjuner, ali dve emisije planirane za snimanje u isto vreme, Media Center će vas obavestiti da postoji neusaglašenost pri snimanju i možete odabrati emisiju koju želite da snimite.

Ako Media Center otkrije neusaglašenost pri snimanju, obavestiće vas čim isplanirate snimanje. Neusaglašenost možete odmah da otklonite. Da biste saznali kako da isplanirate snimanja, pogledajte članak Snimanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center.

Slika ekrana „Neusaglašenost pri snimanju“ u aplikaciji Media Center
Ekran „Neusaglašenost pri snimanju“ u aplikaciji Media Center

Ako neposredno pred pojavljivanje neusaglašenosti pri snimanju ne koristite računar, Media Center će pokušati samostalno da otkloni neusaglašenost. Ako je moguće, Media Center će pronaći alternativni datum i vreme za jednu od emisija i podesiće raspored snimanja kako bi snimio obe emisije. U suprotnom, izabraće emisiju koju treba snimiti na osnovu sledećeg prioriteta (redom):

 1. Jednokratno snimanje (nije deo serije)

 2. Rangiranje serija po prioritetu

 3. Emisija koja je prva planirana

Evo nekih stvari koje možete uraditi da biste izbegli neusaglašenosti pri snimanju ili da biste ih otklonili kada do njih dođe. Više informacija potražite u članku Zašto se TV emisija nije snimila u aplikaciji Windows Media Center?

Prikaži sve

Provera postojećih neusaglašenosti pri snimanju

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV i izaberite stavku Snimljeni TV sadržaj.

 3. Izaberite stavku Prikaži planirano. Ako pored planirane emisije vidite ikonu neusaglašenosti pri snimanju (Slika ikone neusaglašenosti jednokratnog snimanja ili Slika ikone neusaglašenosti snimanja serije), emisija se neće snimiti zbog neusaglašenosti.

  (Da biste otklonili neusaglašenost, sa liste izaberite emisiju, kliknite na dugme Otkloni neusaglašenost i sledite uputstva iz dolenavedenog odeljka „Rešavanje neusaglašenosti pri snimanju“.)

Promena postavki prioriteta serija

Ako postoji neusaglašenost pri snimanju između dve epizode iz različitih zahteva za snimanje serije, Media Center će koristiti postavke prioriteta serija kako bi odlučio koja će se serija snimati. Postavke prioriteta serija možete promeniti da biste se uverili da će se vaša omiljena serija snimiti ukoliko dođe do neusaglašenosti.

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV, izaberite stavku Snimljeni TV sadržaj, stavku Prikaži planirano, zatim stavku Serija i izaberite stavku Promena prioriteta.

 2. Kliknite na strelicu nagoreSlika strelice nagore ili strelicu nadoleSlika strelice nadole da biste planiranu seriju premestili nagore ili nadole na listi prioriteta serija i kliknite na dugme Gotovo.

  Kada u raspored dodate novu seriju, ona se automatski dodaje na dno liste i ima najniži prioritet.

Rešavanje neusaglašenosti pri snimanju

Kada isplanirate snimanje, a Media Center otkrije neusaglašenost pri snimanju, pojaviće se ekran Neusaglašenost pri snimanju, koji prikazuje sve programe planirane za određeni vremenski period. Snimiće se samo programi pored kojih se nalazi crvena tačka.

 1. Na ekranu Neusaglašenost pri snimanju uradite sledeće:

  • Da biste promenili programe koji će se snimiti, izaberite program pored kojeg nema crvene tačke. Ovaj program će se snimiti, a drugi programi sa liste će se prilagoditi u skladu sa tim.

  • Da biste podesili prioritet planiranih snimanja za ovaj vremenski period, izaberite stavku Više opcija i kliknite na strelicu nagoreSlika strelice nagore ili strelicu nadoleSlika strelice nadole da biste planirani program premestili nagore ili nadole na listi.
 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Produžavanje snimanja u slučaju da potraje duže nego što je očekivano

Ako snimate sportski događaj ili drugu vrstu emitovanja uživo u aplikaciji Media Center, razmotrite produžavanje vremena završetka snimanja u slučaju da se emisija ne završi u planirano vreme.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke TV, izaberite stavku Snimljeni TV sadržaj i kliknite na dugme Prikaži planirano.

 3. Izaberite planirano snimanje koje želite da produžite, izaberite stavku Radnje (iznad naslova) i kliknite na dugme Postavke snimanja.

 4. U okviru Zaustavljanje kliknite na dugmad PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ da biste promenili vreme završetka snimanja. Planiranom snimanju možete dodati najviše 3 časa. (Ako se opcija završava oznakom „kada je moguće“, to znači da će se produženo snimanje nastaviti samo ako ne postoje neusaglašenosti.)
 5. Kliknite na dugme Save (Sačuvaj).

Saveti

 • Ako snimanje produžite na vreme posle planiranog vremena završetka, preporučuje se da proverite da li postoje neusaglašenosti pri snimanju da biste se uverili da ono ne bude neusaglašeno sa drugim planiranim snimanjima tokom produženog perioda. Ako imate samo jedan TV tjuner, a snimanje emisije je planirano odmah nakon produženog snimanja, moraćete da otkažete jedno od snimanja.

 • Ako često nailazite na neusaglašenosti pri snimanju, razmotrite dodavanje dodatnog TV tjunera na računar da biste mogli istovremeno da snimate dva TV programa na različitim kanalima. Više informacija potražite u članku Podešavanje TV signala u aplikaciji Windows Media Center.