Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Ako dođe do problema sa računarom ili uređajem nakon nadogradnje upravljačkog programa, možda ćete želeti da vratite upravljački program za uređaj u prethodnu verziju.

Najbolje je da na lokaciji Windows Update proverite da li postoji ažurirani upravljački program pre nego što vratite prethodnu verziju, ako to već niste uradili. Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite dvaput na kategoriju koja sadrži upravljački program uređaja, a zatim kliknite dvaput na ime uređaja za koji želite da vratite prethodnu verziju upravljačkog programa.

  3. Izaberite karticu Upravljački program, a zatim kliknite na dugme Vrati upravljački program.

    Ako ste prijavljeni kao standardni korisnik, dugme će biti zatamnjeno, što znači da je nedostupno. Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste vratili upravljački program na prethodnu verziju.

Napomena

  • Ako za izabrani uređaj ne postoji instalirana prethodna verzija upravljačkog programa, dugme Vrati upravljački program će biti nedostupno čak i ako ste prijavljeni kao administrator.