Sliku sistema možete koristiti za vraćanje sadržaja računara u prethodno stanje u slučaju da čvrsti disk ili čitav računar prestane da radi. Za više informacija o slikama sistema pogledajte odeljak Šta je to slika sistema?

Upozorenje

 • Kada vraćate računar u prethodno stanje pomoću slike sistema, to je potpuno vraćanje u prethodno stanje. Nije moguće odabrati zasebne stavke za vraćanje u prethodno stanje, a svi programi, postavke sistema i datoteke se zamenjuju onima sa slike sistema.

Pre nego što počnete, uverite se da je prenosivi medijum na kome je vaša rezervna kopija uskladištena dostupan, ako je primenljivo.

Prikaži sve

Vraćanje u prethodno stanje pomoću kontrolne table „Oporavak“ (preporučeno)

Ako računar još uvek radi i možete da pristupite kontrolnoj tabli ili ako želite da vratite rezervnu kopiju slike sistema u prethodno stanje na drugom računaru, sledite ove korake:

 1. Otvorite oporavak tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte oporavak, a zatim izaberite stavku Oporavak.

 2. Izaberite stavku Napredni metodi oporavka.

 3. Izaberite opciju Koristi sliku sistema koju si napravio ranije za oporavak računara i sledite korake.

Vraćanje u prethodno stanje pomoću unapred instaliranih opcija spasavanja

Ako ne možete da pristupite kontrolnoj tabli, a nemate disk za instalaciju operativnog sistema Windows ili disk za popravku sistema, koristite ovaj metod za vraćanje računara u prethodno stanje.

 1. Ponovo pokrenite računar pomoću dugmeta za napajanje računara.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako je na računaru instaliran samo jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja držite taster F8. Potrebno je da taster F8 pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, pokušajte ponovo.

  • Ako računar ima više instaliranih operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da biste istakli operativni sistem koji želite da pokrenete, a zatim pritisnite taster F8.

 3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste istakli opciju Popravi računar, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Izaberite kodni raspored i kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite korisničko ime, otkucajte lozinku i kliknite na dugme U redu.

 6. U meniju Opcije spasavanja sistema izaberite stavku Oporavak slike sistema, a zatim sledite uputstva.

Vraćanje u prethodno stanje pomoću diska za instalaciju operativnog sistema Windows ili diska za popravku sistema

Ako ne možete da pristupite kontrolnoj tabli, možete vratiti računar u prethodno stanje koristeći disk za instalaciju operativnog sistema Windows ili disk za popravku sistema (ukoliko ga imate).

 1. Ubacite instalacioni disk ili disk za popravku sistema.

 2. Ponovo pokrenite računar pomoću dugmeta za napajanje računara.

 3. Ako vam bude zatraženo, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa instalacionog diska ili diska za popravku sistema.

  Ako računar nije konfigurisan za pokretanje as CD-a ili DVD-a, proverite informacije koje ste dobili uz računar. Možda ćete morati da promenite BIOS postavke sistema. Za informacije o tome koje postavke da promenite, posetite Veb lokaciju proizvođača računara. Više informacija o BIOS-u potražite u odeljku BIOS: najčešća pitanja.

 4. Odaberite jezičke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite opciju Popravi računar.

  Ovaj korak se primenjuje samo ako koristite disk za instalaciju operativnog sistema Windows.

 6. Izaberite opciju oporavka i kliknite na dugme Sledeće