Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o ripovanju CD-ova u programu Windows Media Player.

Više informacija o ripovanju CD-ova i promenama postavki ripovanja potražite u odeljcima Ripovanje muzike sa CD-a i Promena postavki za ripovanje muzike.

Prikaži sve

Šta je ripovanje?

Ripovanje je proces kopiranja pesama sa audio CD-a na računar. Tokom procesa ripovanja, Player komprimuje svaku pesmu i skladišti je na čvrstom disku kao Windows Media Audio (WMA), WAV ili MP3 datoteku. Nakon toga možete da sinhronizujete datoteke sa prenosivim muzičkim plejerom, narežete datoteke na CD, dodate datoteke na spisak numera ili jednostavno reprodukujete datoteke bez pronalaženja i umetanja CD-a.

Šta se događa ako odlučim da muziku koju ripujem zaštitim od kopiranja?

Ako zapise koje ste ripovali sa CD-a zaštitite od kopiranja, biće vam potrebna prava na korišćenje medija za reprodukciju, narezivanje ili sinhronizaciju ripovanih datoteka. Ako kopirate datoteke na drugi računar i pokušate da ih koristite, možda ćete biti upitani da preuzmete prava na korišćenje medija za taj računar. Broj preuzimanja prava na korišćenje medija za ripovane datoteke je ograničen.

Ako nameravate da koristite ripovanu muziku na više računara, nemojte štititi datoteke od kopiranja. Ako želite da ograničite distribuciju pesama koje ripujete, uključite zaštitu od kopiranja pre ripovanja. Nije moguće ukloniti zaštitu od kopiranja sa datoteke kada se ona primeni. Zaštita od kopiranja je dostupna samo ako ripujete muziku u Windows Media Audio (WMA) format. Više informacija o uključivanju i isključivanju zaštite od kopiranja potražite u odeljku Promena postavki za ripovanje muzike.

Gde mogu da pronađem ripovane datoteke?

Ripovane datoteke se automatski dodaju u biblioteku programa Player. Datoteke na računaru se nalaze u fascikli biblioteke muzike koja je u okviru dijaloga „Opcije“ navedena na kartici „Ripovanje muzike“. Ovu fasciklu možete da promenite u bilo kom trenutku. Više informacija o lokaciji ripovanih datoteka potražite u odeljku Promena postavki za ripovanje muzike.

Mogu li da preimenujem ili premestim ripovane datoteke?

Da. Ako promenite konvenciju imenovanja ili fasciklu za skladištenje ripovanih datoteka, promene možete da primenite i na datoteke koje ste prethodno ripovali. Da biste to uradili, u okviru dijaloga Opcije na kartici Biblioteka potvrdite izbor u poljima za potvrdu Preimenuj muzičke datoteke koristeći postavke ripovanja muzike i Preuredi muziku u fascikli sa ripovanom muzikom koristeći postavke ripovanja muzike. Kada to uradite, svaka datoteka biće preimenovana i premeštena kada sledeći put preuzmete ili uredite informacije o medijima za datoteku.

Mogu li da slušam muziku tokom ripovanja?

Da. Možete da slušate bilo šta od sledećeg tokom ripovanja muzike: CD koji ripujete, drugi sadržaj u biblioteci programa Player, druge audio CD-ove ako imate više CD ili DVD jedinica ili sadržaj protoka podataka sa Interneta. Ako ustanovite da ripovane muzičke datoteke imaju audio oštećenja, kao što su preskakanja, pucketanja ili drugi problemi, ponovo pokušajte da ripujete CD i izbegnete izvršavanje drugih zadataka na računaru tokom procesa ripovanja.