Rotiranje slike

Ako se digitalna slika prikazuje postrance, možete je ispraviti rotiranjem za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Ovo odlično funkcioniše za slike koje su snimljene pomoću fotoaparata koji je okrenut postrance.

  1. Otvorite biblioteku slika tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Slike.

  2. U biblioteci „Slike“ kliknite na sliku koju želite da rotirate, na traci sa alatkama pored stavke Pregled kliknite na strelicu nadole i izaberite stavku Windows prikazivač fotografija.

  3. Kiliknite na jedno od dugmadi Rotiraj da biste sliku okrenuli 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.

    Slika dugmeta „Rotiraj“ u Windows prikazivaču fotografija
    Dugmad za rotaciju u programu Windows prikazivač fotografija

Za više informacija o prikazivanju digitalnih slika pogledajte odeljak Prikaz i korišćenje slika u programu Windows prikazivač fotografija.