Čuvanje pretrage

Ako redovno tražite određenu grupu datoteka, može biti korisno da pretragu sačuvate. Kada sačuvate pretragu, ne morate precizno da podešavate postavke kada sledeći put budete želeli da ih koristite. Samo otvorite sačuvanu pretragu i videćete najnovije datoteke koje se podudaraju sa originalnom pretragom.

Slika okna za navigaciju koje prikazuje sačuvanu pretragu
Sačuvane pretrage su dostupne u okviru okna za navigaciju

Evo na koji način možete sačuvati pretragu:

  1. Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +F.

  2. Izvršite pretragu. (Za informacije o tome kako da to uradite pogledajte odeljak Pronalaženje datoteke ili fascikle.)

  3. Kada pretraga bude dovršena, na traci sa alatkama kliknite na dugme Sačuvaj pretragu.

  4. U polju Ime datoteke otkucajte ime za pretragu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Prečica do sačuvane pretrage biće dodata odeljku „Omiljene lokacije“ okna za navigaciju. Sama pretraga će biti sačuvana u fascikli „Pretrage“ (nalazi se u ličnoj fascikli u okviru fascikle Računar).