Skeniranje dokumenta ili fotografije pomoću programa Windows faks i skener

Program Windows faks i skener može da skenira dokumente ili fotografije. Potrebno je samo da priključite skener na računar. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje skenera.

Prikaži sve

Skeniranje dokumenata pomoću programa Windows faks i skener

Pre nego što počnete, uverite se da je skener ispravno instaliran i uključen.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
 2. U dnu levog okna izaberite stavku Skeniraj.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Novo skeniranje.

 4. U dijalogu Novo skeniranje kliknite na listu Profil, a zatim izaberite stavku Dokumenti. Automatski se prikazuju podrazumevane postavke za skeniranje dokumenta koje možete da koristite ili promenite.

 5. Da biste videli kako će izgledati skenirani dokument, kliknite na dugme Pregled.

 6. Kliknite na dugme Skeniraj.

Napomene

 • Dokument možete izrezati pre skeniranja tako što ćete u dijalogu Novo skeniranje izabrati stavku Pregled. U oblasti za pregled prevucite regulatore alatke za izrezivanje da biste promenili veličinu dokumenta.

 • Neki skeneri mogu da sačuvaju pojedinačne stranice u skeniranom dokumentu kao posebne datoteke. Ako vaš skener ima tu mogućnost, možete potvrditi izbor u polju za potvrdu Pregledaj ili skeniraj slike kao posebne datoteke. U suprotnom, ova opcija će biti nedostupna.

 • Da biste promenili podrazumevano ime datoteke za skenirani dokument ili fotografiju, u prikazu „Skeniranje“ kliknite desnim tasterom miša na ime datoteke, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 • Da biste organizovali skenirane dokumente ili slike, u levom oknu kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Skeniranje, a zatim izaberite stavku Nova fascikla. Da biste premestili skeniranu sliku ili dokument u fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na dokument, izaberite stavku Premesti u fasciklu, a zatim izaberite odredište.

 • Skenirani dokumenti se skladište u fascikli „Dokumenti“ u okviru „Skenirani dokumenti“.

  Ako u okviru „Skenirani dokumenti“ kreirate novu fasciklu, ona se neće pojaviti u prikazu „Skeniranje“ dok ne zatvorite i ponovo otvorite program Windows faks i skener ili dok ne skupite, a zatim ne razvijete listu fascikli.

 • Skenirane dokumente možete automatski proslediti na neku e-adresu ili u mrežnu fasciklu. Da biste odabrali opciju prosleđivanja, u meniju Alatke izaberite stavku Preusmeravanje skeniranja. Izaberite željenu opciju, unesite detalje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Skeniranje slika pomoću programa Windows faks i skener

Pre nego što počnete, uverite se da je skener ispravno instaliran i uključen.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
 2. U dnu levog okna izaberite stavku Skeniraj.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Novo skeniranje.

 4. U dijalogu Novo skeniranje kliknite na listu Profil, a zatim izaberite stavku Fotografija. Automatski se prikazuju podrazumevane postavke za skeniranje fotografije koje možete da koristite ili promenite.

 5. Da biste videli kako će izgledati skenirana fotografija, kliknite na dugme Pregled. Ako je potrebno, promenite postavke skeniranja, a zatim ponovo pregledajte sliku.

 6. Kliknite na dugme Skeniraj.

Napomene

 • Sliku možete izrezati pre skeniranja tako što ćete u dijalogu Novo skeniranje izabrati stavku Pregled. U oblasti za pregled prevucite regulatore alatke za izrezivanje da biste promenili veličinu dokumenta.

 • Neki skeneri mogu da sačuvaju pojedinačne slike postavljene na ležište skenera kao posebne datoteke. Ako vaš skener ima tu mogućnost, možete potvrditi izbor u polju za potvrdu Pregledaj ili skeniraj slike kao posebne datoteke. U suprotnom, ova opcija će biti nedostupna.

 • Da biste promenili podrazumevano ime datoteke za skenirani dokument ili fotografiju, u prikazu „Skeniranje“ kliknite desnim tasterom miša na ime datoteke, a zatim izaberite stavku Preimenuj.

 • Da biste organizovali skenirane dokumente ili slike, u levom oknu kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Skeniranje, a zatim izaberite stavku Nova fascikla. Da biste premestili skeniranu sliku ili dokument u fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na dokument, izaberite stavku Premesti u fasciklu, a zatim izaberite odredište.

 • Skenirani dokumenti se skladište u fascikli „Dokumenti“ u okviru „Skenirani dokumenti“. Ako u fascikli „Skenirani dokumenti“ kreirate novu fasciklu, ona se neće pojaviti u prikazu „Skeniranje“ dok ne zatvorite i ponovo otvorite program Windows faks i skener ili dok ne skupite, a zatim ne razvijete listu fascikli.

 • Skenirane dokumente možete automatski proslediti na neku e-adresu ili u mrežnu fasciklu. Da biste odabrali opciju prosleđivanja, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Preusmeravanje skeniranja. Izaberite željenu opciju, unesite detalje, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.