U programu Windows zaštitnik možete odabrati da pokrenete brzo skeniranje računara ili skeniranje čitavog računara. Ako sumnjate da je špijunski softver zarazio određenu oblast na računaru, možete da prilagodite skeniranje tako što ćete izabrati samo one disk jedinice i fascikle koje želite da proverite.

Brzo skeniranje proverava delove čvrstog diska na računaru koji su najčešća meta špijunskog softvera. Skeniranje čitavog računara proverava sve datoteke na čvrstom disku i sve programe koji su trenutno pokrenuti, ali može da dovede do sporog rada računara dok se skeniranje ne dovrši. Preporučujemo da planirate dnevno brzo skeniranje. U bilo kom trenutku, ako sumnjate da je špijunski softver zarazio računar, pokrenite skeniranje čitavog sistema. Za informacije o planiranju skeniranja tako da se redovno izvršava pogledajte odeljak Planiranje skeniranja računara pomoću programa Windows zaštitnik.

Prikaži sve

Skeniranje oblasti računara koje su najčešća meta špijunskog softvera (brzo skeniranje)

 1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na dugme Skeniraj.

Skeniranje svih oblasti računara (skeniranje čitavog računara)

 1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Skeniraj i izaberite stavku Skeniranje čitavog računara.

Skeniranje samo određenih oblasti računara (prilagođeno skeniranje)

Možete da izaberete određene lokacije na računaru koje želite da program Windows zaštitnik skenira. Međutim, ako se otkrije potencijalno neželjeni softver, Windows zaštitnik će pokrenuti brzo skeniranje tako da otkrivene stavke mogu da se uklone iz drugih oblasti računara, ako je to potrebno.

 1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

 2. Kliknite na strelicu nadole koja se nalazi pored dugmeta Skeniraj i izaberite stavku Prilagođeno skeniranje.

 3. Izaberite stavku Skeniraj izabrane disk jedinice i fascikle i kliknite na dugme Izaberi.

 4. Izaberite disk jedinice i fascikle koje želite da skenirate i kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Skeniraj odmah.

Biranje naprednih opcija skeniranja

Kada skenirate računar, možete da odaberete između pet dodatnih opcija:

 • Skeniraj datoteke arhive. Skeniranje ovih lokacija može da poveća vreme potrebno da se skeniranje dovrši, ali špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da se instalira i pokuša da se sakrije na ovim lokacijama.

 • Skeniraj e-poštu. Koristite ovu opciju da biste skenirali sadržaj e-poruka i datoteke koje su priložene e-porukama.

 • Skeniraj prenosive disk jedinice. Koristite ovu opciju da biste skenirali sadržaj prenosivih disk jedinica kao što su USB fleš diskovi.

 • Koristi heuristiku. Windows zaštitnik koristi datoteke definicija da bi identifikovao poznate pretnje, ali takođe može da otkrije i upozori vas na potencijalno štetno ili neželjeno ponašanje softvera koji se još ne nalazi u datoteci definicija. Više informacija o datotekama definicija potražite u odeljku Redovno ažuriranje definicija programa Windows zaštitnik.

 • Kreiraj tačku vraćanja.Budući da možete da podesite program Windows zaštitnik da automatski uklanja otkrivene stavke, izbor ove opcije omogućava vam da vratite postavke sistema u prethodno stanje u slučaju da želite da koristite softver koji niste nameravali da uklonite.

 1. Otvorite Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Zaštitnik, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows zaštitnik.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 3. Kliknite na dugme Više opcija, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake opcije koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.