Pretraživanje u operativnom sistemu Windows: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o traženju datoteka, fascikli i programa.

Prikaži sve

Kako da izvršim pretragu?

Postoji nekoliko načina za izvršavanje pretrage. Jedan način je da termin otkucate u polje za pretragu na vrhu otvorenog prozora ili u polje za pretragu u „Start“ meniju. Kada započnete sa kucanjem, pretraga će automatski započeti.

Takođe možete koristiti fasciklu za pretragu:

 • Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +F.

Više informacija o pretraživanju potražite u odeljku Pronalaženje datoteke ili fascikle.

Kako da proširim pretragu?

Ako ne možete pronaći datoteku, možete proširiti pretragu da biste uključili druge lokacije. Na primer, ako tražite datoteku u biblioteci dokumenata, ali niste sigurni gde je datoteka uskladištena, možete pretražiti sve biblioteke ili ceo računar. Evo na koji način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Dokumenti.
 2. U polju za pretragu na vrhu otvorenog prozora započnite da kucate.

 3. Pomerite se do dna liste sa rezultatima pretrage. U okviru stavke Ponovi pretraživanje u uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Biblioteke da biste pretražili sve biblioteke.

  • Izaberite stavku Računar da biste pretražili ceo računar. (Na ovaj način možete tražiti datoteke koje nisu indeksirane, kao što su sistemske ili programske datoteke, ali imajte u vidu da će pretraga biti sporija.)

  • Izaberite stavku Prilagođeno da biste pretražili određene lokacije.

  • Izaberite stavku Internet da biste pretragu vršili na mreži koristeći podrazumevani Veb pregledač i podrazumevanog dobavljača pretrage.

Šta je indeks pretrage i kako da ga promenim?

Windows koristi indeks za izvršavanje veoma brzih pretraga najčešćih tipova datoteka na računaru. Umesto da ime ili svojstvo datoteke traži na celom čvrstom disku, Windows će pretražiti indeks.

Ako pretražujete lokacije koje nisu indeksirane, pretraga može biti spora jer Windows tokom pretrage mora pregledati svaku datoteku na tim lokacijama. Te lokacije možete dodati indeksu da biste ubrzali buduće pretrage. Više informacija potražite u odeljku Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Da biste videli čitavu listu lokacija koje su indeksirane ili dodali lokacije indeksu, otvorite dijalog „Opcije indeksiranja“.

 • Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

  Indeksirane lokacije su prikazane na listi Indeksiraj ove lokacije.

Napomene

 • Kada neku fasciklu uključite u biblioteku, ona se automatski dodaje indeksu. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

 • Zbog privatnosti, indeksu se dodaju samo vaše datoteke, tako da Windows po podrazumevanoj vrednosti neće pretraživati datoteke koje pripadaju drugim korisnicima na računaru.

Šta znači pojavljivanje poruke da će rezultati pretrage možda biti sporiji?

To znači da lokacija koju pretražujete nije indeksirana. Obično rezultate pretrage dobijate brzo zato što pretraga uključuje samo one lokacije na računaru koje su indeksirane. Ako promenite lokacije za pretragu ili ako otvorite fasciklu koja se ne nalazi u indeksu i u okviru nje izvršite pretragu, pretraga će trajati duže. Pretrage van indeksa traže datoteke samo po njihovim imenima, a pretrage pomoću indeksa uključuju sadržaj datoteka i niz njihovih svojstava. Ako se ova poruka često prikazuje pri pretraživanju određene lokacije na računaru, trebalo bi da tu lokaciju dodate indeksu. Više informacija potražite u odeljku Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Šta znači pojavljivanje poruke da će rezultati pretrage možda biti nepotpuni?

To znači da se datoteke još indeksiraju. Windows prikuplja informacije o datotekama na računaru da bi izvršavao brze i precizne pretrage. Te informacije su uskladištene u indeksu. Windows povremeno mora da ažurira indeks. Ako izvršavate pretragu za vreme ažuriranja indeksa, rezultati će možda biti zastareli.

Šta znači pojavljivanje poruke da se lokacija ne može pretražiti ili da na lokaciji za pretragu nema medijuma?

Postoji problem u pretraživanju nekih izabranih lokacija. Najčešći razlog je to što ste izabrali mrežnu lokaciju ili uređaj koji trenutno nisu povezani sa računarom. Postoji mogućnost i da ste izabrali prenosivi medijski uređaj u kojem se ne nalazi medijum (kao što je memorijska kartica ili CD). Proverite lokacije i ponovo pokušajte da izvršite pretragu.