Bezbednosna lista za proveru operativnog sistema Windows 7

Koristite ovu listu za proveru da biste iskoristili prednost svih načina na koje Windows može da vam pomogne u održavanju maksimalne moguće bezbednosti računara.

Centar aktivnosti

Slika ikone „Centar aktivnosti“

Centar aktivnosti koristite da biste bili sigurni da je zaštitni zid uključen, da je antivirusni softver ažuriran i da je računa podešen da automatski instalira ispravke. Više informacija potražite u članku Kako Centar aktivnosti proverava da li postoje problemi?

Windows zaštitnik

Slika ikone „Windows zaštitnik“

Koristite Windows zaštitnik da biste sprečili instaliranje špijunskog softvera i drugog potencijalno neželjenog softvera na računaru bez vašeg znanja. Više informacija potražite u članku Korišćenje programa Windows zaštitnik.

Kontrola korisničkog naloga

Slika ikone „Kontrola korisničkog naloga“

Kontrola korisničkog naloga od vas traži dozvolu pre instaliranja softvera ili otvaranja određenih vrsta programa koji bi potencijalno mogli oštetiti računar ili ga izložiti bezbednosnim pretnjama. Više informacija potražite u članku Šta je kontrola korisničkog naloga?

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje

Slika ikone „Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje“

Važno je da redovno pravite rezervne kopije datoteka i postavki kako biste mogli da ih spasete ako dobijete virus ili ako dođe do bilo koje vrste otkazivanja hardvera. Za više informacija o pravljenju rezervnih kopija datoteka, u okviru opcije „Pomoć i podrška“ potražite termin „pravljenje rezervne kopije“.

Windows Update

Slika ikone Windows Update

Podesite Windows Update da automatski preuzima najnovije ispravke i instalira ih na računaru. Više informacija potražite u članku Instaliranje ispravki za Windows.

Windows zaštitni zid

Slika ikone Windows zaštitnog zida

Windows zaštitni zid može da vam pomogne da sprečite da hakeri i zlonamerni softver, na primer virusi, dobiju pristup vašem računaru putem interneta. Više informacija potražite u članku Windows zaštitni zid: preporučene veze.