Slike možete prikazati kao projekciju slajdova preko celog ekrana. Kada to uradite, možete odabrati slike koje želite da se prikažu u projekciji slajdova i takođe možete da kontrolišete brzinu reprodukcije projekcije slajdova.

  1. Otvorite biblioteku slika tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Slike.

  2. Kliknite na fasciklu koja sadrži slike i izaberite stavku Projekcija slajdova.

    Slike će početi da se reprodukuju preko celog ekrana kao projekcija slajdova—počev od prve slike u izabranoj fascikli.

  3. Da biste zaustavili reprodukciju projekcije slajdova, pritisnite taster ESC ili kliknite desnim tasterom miša na projekciju slajdova dok se reprodukuje i izaberite stavku Izlaz.

Korišćenje kontrola za projekciju slajdova

Projekcije slajdova se automatski pokreću, tako da ne morate da koristite miš ili tastaturu da biste prelazili na sledeću sliku. Međutim, ako želite da kontrolišete projekciju slajdova, to možete uraditi u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na projekciju slajdova da biste prikazali meni sa opcijama za kontrolu, a zatim izabrati opcije projekcije slajdova. Na primer, možda ćete želeti da se slike pojavljuju slučajnim redosledom, da idete nazad ili napred, pauzirate projekciju slajdova, promenite brzinu projekcije slajdova ili da zaustavite reprodukciju projekcije slajdova.