Slanje faksa pomoću programa Windows faks i skener

Da biste mogli da pošaljete faks pomoću programa Windows faks i skener, računar mora imati faks modem ili biti povezan sa faks serverom.

Da biste saznali više, pogledajte odeljak Podešavanje računara za slanje i prijem faksova.

Slanje faksa pomoću programa Windows faks i skener

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
  2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Novi faks. Ako prvi put šaljete faks, biće vam zatraženo da dovršite korake u čarobnjaku za podešavanje faksa.

  3. Kada završite sa kreiranjem faksa, kliknite na dugme Pošalji.

Saveti

  • Da biste faks poslali na brojeve više primalaca, u polju Za otkucajte više brojeva faksa i razdvojte ih tačkom i zarezom. Primaoce možete izabrati i iz fascikle Windows kontakti tako što ćete kliknuti na dugme Za, a zatim kliknuti dvaput na svaki kontakt. Uverite se da ste u informacijama o kontaktu sačuvali brojeve faksa primalaca.

  • Da biste videli više informacija o toku slanja ili prijemu faksa, uključujući informacije o tome da li je on uspešno poslat ili primljen, u okviru funkcije „Nadgledanje statusa faksa“ kliknite na dugme Prikaži detalje.