Slanje slika putem e-pošte

Ako želite da delite omiljene digitalne slike sa drugima, možete ih slati kao priloge u e-porukama. Uverite se da se slike koje želite da delite nalaze na računaru i sledite ove korake.

 1. Otvorite biblioteku slika tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Slike.

 2. Otvorite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da pošaljete putem e-pošte i kliknite na sliku.

  Da biste izabrali više slika, pritisnite i držite taster Ctrl dok klikćete na slike.

 3. Na traci sa alatkama izaberite stavku E-pošta.

  Ova komanda se prikazuje samo ako je na računaru instaliran program za e-poštu.

 4. U dijalogu Prilaganje datoteka izaberite veličinu slike na listi Veličina slike, a zatim kliknite na dugme Priloži.

  Windows otvara novu e-poruku i prilaže joj sliku koristeći željeni program za e-poštu.

 5. Kada sastavite e-poruku, kliknite na dugme Pošalji.

Napomene

 • Da biste pomoću gorenavedenih koraka slali slike kao prilog u e-poruci, potrebno je da na računaru imate instaliran program za e-poštu.

 • Trebalo bi da optimizujete slike za e-poštu tako što ćete ih smanjiti pre slanja da ih sistemi e-pošte ne bi zaustavili. Neki serveri e-pošte imaju ograničenje od 1-2 megabajta (MB) po poruci. Optimizacija slika za slanje putem e-pošte ne utiče na veličinu ili kvalitet originalnih slika na računaru. Optimizacijom se menja samo veličina verzija slika za slanje putem e-pošte. Slikama se automatski menja veličina kada ih pomoću gorenavedenih koraka šaljete putem e-pošte.

 • Ukoliko želite, možete prevući datoteke slika direktno u otvorenu e-poruku. Međutim, ako to uradite, nećete imati opciju da automatski smanjite datoteke slika.