Sat računara se koristi za beleženje vremena kada god kreirate ili menjate datoteke na računaru. Možete da promenite vreme i vremensku zonu sata.

 1. Otvorite datum i vreme tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Datum i vreme.

 2. Izaberite karticu Datum i vreme, a zatim izaberite stavku Promeni datum i vreme. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili sat, dvaput kliknite na njega, a zatim kliknite na strelice da biste povećali ili smanjili vrednost.

  • Da biste promenili minute, dvaput kliknite na njih, a zatim kliknite na strelice da biste povećali ili smanjili vrednost.

  • Da biste promenili sekunde, dvaput kliknite na njih, a zatim kliknite na strelice da biste povećali ili smanjili vrednost.

 4. Kada završite menjanje postavki vremena, kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste promenili vremensku zonu, izaberite stavku Promeni vremensku zonu.

 6. U dijalogu Postavke vremenske zone na padajućoj listi izaberite trenutnu vremensku zonu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Ako se vaša vremenska zona pridržava zimskog/letnjeg računanja vremena i želite da se sat na vašem računaru automatski prilagođava prilikom promene zimskog/letnjeg računanja vremena, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski prilagodi sat letnjem/zimskom računanju vremena.

 7. Kliknite na dugme U redu.

Prikaži sve

Podešavanje dodatnih satova

Windows može da prikaže do tri sata: jedan za lokalno vreme i dva za vremena u drugim vremenskim zonama. Kada podesite dodatne satove, možete ih prikazati tako što ćete kliknuti ili postaviti pokazivač na sat na traci zadataka.

 1. Otvorite datum i vreme tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Datum i vreme.

 2. Izaberite karticu Dodatni satovi.

 3. Za svaki sat potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Prikaži ovaj sat. Na padajućoj listi izaberite vremensku zonu, otkucajte ime za sat (možete da otkucate do 15 znakova), a zatim kliknite na dugme U redu.

Sinhronizacija sa vremenskim serverom na Internetu

Sat vašeg računara možete da sinhronizujete sa vremenskim serverom na Internetu. To znači da se sat vašeg računara ažurira tako da odgovara satu na vremenskom serveru, što osigurava njegovu tačnost. Sat se obično ažurira jednom nedeljno i treba da bude povezan sa Internetom da bi došlo do sinhronizacije.

Napomena

 • Ako se računar nalazi u domenu, ne možete da sinhronizujete sat sa vremenskim serverom na Internetu.

 1. Otvorite datum i vreme tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Datum i vreme.

 2. Izaberite karticu Internet vreme, a zatim kliknite na dugme Promeni postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Sinhronizuj sa vremenskim serverom na Internetu, izaberite vremenski server, a zatim kliknite na dugme U redu.