Podešavanje veze širokog propusnog opsega (DSL ili kablovske)

Da biste podesili vezu digitalne pretplatničke linije (DSL) ili kablovsku vezu, prvo vam je potreban nalog kod dobavljača Internet usluga (ISP). ISP u slučaju DSL-a obično je telekomunikaciono preduzeće, a za kablovsku vezu dobavljač kablovske televizije.

Takođe će vam biti potreban i modem, mrežna skretnica ili uređaj koji kombinuje ova dva. Neki ISP-ovi će vam dati ove uređaje. U suprotnom, biće potrebno da ih kupite. Kada nabavite modem, mrežnu skretnicu ili kombinovani uređaj, sledite uputstva koja ste dobili od ISP-a ili odgovarajuće korake navedene ispod.

Prikaži sve

Jedan uređaj (kombinovani modem i mrežna skretnica)

Ilustracija kombinovanog modema i mrežne skretnice koji su ispravno priključeni
Kombinovani modem i mrežna skretnica su priključeni
 1. Priključite uređaj u električnu utičnicu.

 2. Priključite jedan kraj telefonske žice ili kabla u portregionalne mreže (WAN) na uređaju, a zatim priključite drugi kraj u zidni konektor. Port WAN trebalo bi da ima oznaku „WAN“. (DSL korisnici: Nemojte koristiti DSL filter na telefonskoj liniji.)

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabla u port lokalne mreže (LAN) na uređaju, a zatim priključite drugi kraj u port za umrežavanje na računaru koji želite da povežete sa Internetom. Port LAN trebalo bi da ima oznaku „LAN“. (Ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak.)

 4. Pokrenite (ili ponovno pokrenite) računar.

 5. Otvorite čarobnjak za povezivanje sa Internetom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže, a zatim dvaput kliknite na stavku Povezivanje sa Internetom.

 6. Sledite korake u čarobnjaku.

Dva uređaja (odvojeni modem i mrežna skretnica)

Ilustracija modema i mrežne skretnice koji su ispravno priključeni
Modem i mrežna skretnica su priključeni
 1. Priključite modem u električnu utičnicu.

 2. Priključite jedan kraj telefonske žice ili kabla u modem, a drugi deo priključite u zidni konektor. (DSL korisnici: Nemojte koristiti DSL filter na telefonskoj liniji.)

 3. Priključite jedan kraj Ethernet kabla u modem, a drugi kraj u portregionalne mreže (WAN) na mrežnoj skretnici.

 4. Priključite mrežnu skretnicu u električnu utičnicu.

 5. Priključite jedan kraj Ethernet kabla u port lokalne mreže (LAN) na mrežnoj skretnici, a drugi kraj priključite u port za umrežavanje na računaru koji želite da povežete sa Internetom. (Ako se povezujete bežično, preskočite ovaj korak.)

 6. Pokrenite (ili ponovno pokrenite) računar.

 7. Otvorite čarobnjak za povezivanje sa Internetom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže, a zatim dvaput kliknite na stavku Povezivanje sa Internetom.

 8. Sledite korake u čarobnjaku.