Da li ste znali da možete gledati i snimati TV program uživo na računaru? Sve što vam je potrebno jesu Windows Media Center, TV signal i kompatibilni TV tjuner. Da biste saznali kako TV signali i TV tjuneri funkcionišu zajedno, pogledajte članak TV program na računaru: razumevanje TV signala i TV tjunera.

Ako ste novi korisnik aplikacije Media Center, pogledajte Prvi koraci uz program Windows Media Center da biste saznali više o aplikaciji.

Postoje različiti tipovi TV signala koji su dostupni u različitim regionima i važno je da je vaš TV tjuner kompatibilan sa TV signalom sa kojim pokušavate da se povežete. Ovo su neki uobičajeni scenariji TV signala koji će vam pomoći da utvrdite koji tip signala imate i koji tip tjunera će vam biti potreban. (Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz tjuner ili posetite Veb lokaciju proizvođača da biste utvrdili sa kojim tipom signala je kompatibilan vaš tjuner.)

Ako vaš TV tjuner podržava ovaj tip signala
A signal dolazi iz
Ovo su opcije na raspolaganju

NTSC

Analogni kabl

Podesite TV signal direktno sa zidne utičnice za kablovsku televiziju ili iz set-top box dekodera pomoću IC kabla

ATSC

Antena

Podesite signal direktno sa antene (pogledajte dolenavedeni odeljak o proveri jačine signala)

ClearQAM

Digitalni kabl

Podesite TV signal direktno sa zidne utičnice za kablovsku televiziju ili iz set-top box dekodera pomoću IC kabla

Imajte na umu da će se kanali koji koriste ovaj metod razlikovati u zavisnosti od regiona i da ćete verovatno morati ručno da dodate neke kanale u aplikaciji Media Center kako biste ih ispravno podesili. Više informacija o dodavanju kanala potražite u članku Gledanje TV programa u aplikaciji Windows Media Center: najčešća pitanja.

Vrhunski digitalni kabl visoke definicije (OCUR)

Digitalni kabl

Podesite TV signal direktno sa zidne utičnice za kablovsku televiziju ili iz set-top box dekodera pomoću IC kabla za prijem osnovnog digitalnog kablovskog programa

Podesite signal digitalnog kabla pomoću tjunera digitalnog kabla i CableCARD (dostupno samo u SAD)

Detaljnije informacije o tipovima signala potražite u članku TV signali koje podržava Windows Media Center.

Ako je sa računarom povezano više TV tjunera odnosno ako je više njih instalirano na računaru, možete da podesite više TV signala. Ovo vam omogućava da snimate emisije na različitim kanalima u isto vreme. Moguće je čak podesiti dva različita tipa signala pomoću hibridnog TV tjunera. Međutim, Media Center možda neće moći istovremeno da pristupi do oba signala.

Više informacija o TV tjunerima potražite u članku TV program na računaru: razumevanje TV signala i TV tjunera i Šta bi trebalo da znam pre dodavanja TV tjunera za korišćenje sa aplikacijom Windows Media Center?

Prikaži sve

Podešavanje TV signala sa zidne utičnice za kablovsku televiziju ili TV antene

Ako TV signal potiče iz zidne utičnice za kablovsku televiziju ili putem antene, sledite ove korake da biste ga podesili u aplikaciji Media Center:

 1. Povežite kabl za TV signal sa TV-IN konektorom na kompatibilnom TV tjuneru na Media Center računaru.

  Ako računar ima više kartica, možete koristiti razdelnik kablova da biste podelili TV signal i povezali ga sa svakom karticom. To će vam omogućiti da istovremeno snimate više programa ili da gledate program uživo dok snimate drugi program. Da biste primali TV signal pomoću više kartica, svaka kartica mora imati povezan TV signal, a signal mora biti isti za svaku karticu.

 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV i izaberite stavku Podešavanje TV signala.

 3. Ako vidite poruku koja vas obaveštava da će promena postavki uticati na snimanje TV sadržaja, to znači da je signal već podešen. Kliknite na dugme Da da biste ponovo prošli kroz proces podešavanja.

 4. Sledite korake za podešavanje TV signala. Ovi koraci zavise od tipa kartice koju imate, kao i od tipa programa na koji ste pretplaćeni.

 5. Ako su na ekranu Rezultat otkrivanja TV signala kartice navedene kao što ste očekivali, izaberite stavku Da, konfiguriši TV pomoću ovih rezultata i kliknite na dugme Dalje.

  Ako se TV tjuner ne prikazuje na ekranu, uverite se da je ispravno povezan sa računarom, kao i da imate instalirane odgovarajuće upravljačke programe. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

 6. Na ekranu „Dobavljač TV signala“ pomerajte se kroz listu i izaberite dobavljača signala koji najviše odgovara vašoj lokaciji i usluzi, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Kliknite na dugme Završi.

Skeniranje u potrazi za dodatnim kanalima ili provera jačine signala za digitalni TV tjuner

Ako tokom procesa instalacije podesite digitalni TV tjuner, možete skeniranjem da potražite dodatne kanale koji su možda dostupni. Takođe možete da proverite jačinu signala za svaki kanal i da isključite kanale koji ne primaju jak signal.

 • Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV, zatim stavku TV signal i uradite sledeće:

  • Kliknite na dugme Skeniranjem potraži više kanala i sledite uputstva. Media Center će potražiti dodatne kanale koji su možda dostupni za TV tjuner.

  • Izaberite stavku Jačina digitalnog antenskog TV signala i sledite uputstva. Media Center će skenirati svaki kanal pojedinačno i prikazati njegovu jačinu signala. Na ekranu Prilagođavanje digitalne TV antene i izbor kanala možete da opozovete izbor u poljima za potvrdu pored kanala sa malim ili nepostojećim signalom kako se ne bi prikazivali u vodiču.

Napomena

 • Kada izgleda da je aplikacija Media Center završila sa skeniranjem u potrazi za više kanala, ona možda i dalje radi u pozadini. Ako niste videli kanale koje ste očekivali tokom skeniranja, preporučuje se da sačekate oko 15 minuta pre ponovnog pokušaja skeniranja.

Podešavanje TV signala iz set-top box dekodera pomoću IC kabla

Mnogi pretplatnici na kablovsku ili satelitsku televiziju imaju kablovsku kutiju (koja se ponekad naziva i set-top box dekoder) ili satelitski prijemnik. TV signal možete podesiti da prolazi kroz jedan od ovih uređaja na putu ka Media Center računaru.

Kablovske kutije i satelitski prijemnici mogu da uključuju kanale standardne ili visoke definicije. U aplikaciji Media Center digitalni signal visoke definicije koji se prenosi preko neke od ovih kutija biće konvertovan u analogni signal standardne definicije.

 1. Povežite kabl sa izvora (zidna utičnica) sa ulaznim kablovskim konektorom na kablovskoj kutiji ili satelitskom prijemniku.

  Ako imate dve kablovske kutije ili dva satelitska prijemnika koja želite da koristite sa aplikacijom Media Center, možete da koristite razdelnik da biste podelili TV signal od zidne utičnice do kutija. Svaka kablovska kutija ili satelitski prijemnik moraju imati TV signal povezan sa ulaznim kablovskim konektorom.

 2. Povežite kabl od izlaznog konektora na kablovskoj kutiji ili satelitskom prijemniku do TV-IN konektora na odgovarajućem TV tjuneru na Media Center računaru.

  Ako računar ima više TV tjunera, uverite se da svaki tjuner ima sopstveni TV signal povezan sa TV-IN konektorom. (To znači da vam je potrebna po jedna kablovska kutija ili satelitski prijemnik za svaki TV tjuner na Media Center računaru.)

 3. Povežite IC kabl sa računarom i set-top box dekoderom. (IC kabl je mali, infracrveni uređaj koji se dobija uz mnoge daljinske upravljače aplikacije Media Center i TV tjunere. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz IC kabl.)

 4. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Tasks (Zadaci), izaberite stavku Settings (Postavke), stavku TV i izaberite stavku Set Up TV Signal (Podešavanje TV signala).

 5. Sledite korake za povezivanje TV signala, u zavisnosti od tipa kartica sa kojima je povezan kabl, kao i tipa programa na koji ste pretplaćeni.

Podešavanje digitalnog kablovskog TV signala pomoću tjunera za digitalni kabl (samo SAD)

Ako uslugu digitalne kablovske televizije dobijate od lokalnog dobavljača kablovske televizije i imate posebno certifikovan računar koji se naziva „Računar spreman za digitalni kabl“, možda ćete moći da gledate i snimate digitalni kablovski TV program u aplikaciji Media Center. Da biste to uradili, biće vam potrebno nekoliko stvari: tjuner za digitalni kabl, uređaj koji se dobija uz većinu računara spremnih za digitalni kabl, i CableCARD, uređaj koji se mora umetnuti u tjuner za digitalni kabl kako bi mogao da prima digitalni kablovski program. CableCARD služi kao zamena za digitalni set-top box dekoder i može se dobiti samo od odgovarajućeg dobavljača digitalne kablovske televizije. Odgovarajuća CableCARD kartica ubačena u kompatibilni tjuner za digitalni kabl omogućava vam da gledate digitalne kablovske kanale (standardne i visoke definicije) koji su putem pretplate dostupni kod dobavljača kablovske televizije.

Više informacija o tjunerima za digitalni kabl, uključujući i to kako pokrenuti savetnika za digitalnu kablovsku televiziju da biste se uverili da računar ispunjava minimalne zahteve za digitalni kablovski program, potražite u članku Tjuneri za digitalnu kablovsku televiziju: najčešća pitanja.

Preporučuje se da radite sa tehničarom za kablove dobavljača usluge da biste podesili tjuner za digitalni kabl i signal. Tehničar će morati da izvrši veliki broj dolenavedenih koraka.

 1. Ako imate računar spreman za digitalni kabl, pratite uputstva od proizvođača računara da biste podesili tjuner za digitalni kabl.

 2. Zapišite oznaku UnitAddress i CableCARD S/N (serijski broj) sa spoljašnjeg dela CableCARD kartice. (Ovi brojevi će vam biti potrebni za proces aktivacije u 7. koraku.)

 3. Ubacite CableCARD karticu u tjuner za digitalni kabl. (Ovaj korak najčešće izvršava tehničar dobavljača digitalne kablovske televizije.)

 4. Povežite kabl od izvora (zidna utičnica) do TV-IN konektora sa tjunerom za digitalni kabl. (Ovaj korak najčešće izvršava tehničar dobavljača digitalne kablovske televizije.)

 5. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku TV, zatim Podešavanje TV signala i sledite korake za podešavanje signala.

 6. Obratite se dobavljaču usluga da biste uparili CableCARD karticu sa tjunerom za digitalni kabl – na ovaj način ćete aktivirati oba uređaja kako biste mogli da primate digitalni kablovski sadržaj. Biće potrebno da navedete sledeće informacije dobavljaču usluga:

  • ID CableCARD kartice: Ovaj broj će biti prijavljen u aplikaciji Windows Media Center na stranici Pozovite preduzeće za kablovske usluge. (Primer: 000-298-933-268-5)

  • ID domaćina: Ovaj broj će biti prijavljen u aplikaciji Windows Media Center na stranici Pozovite preduzeće za kablovske usluge. (Primer: 029-000-000-104-7)

  • ID podataka: Ovaj broj će biti prijavljen u aplikaciji Windows Media Center na stranici Pozovite preduzeće za kablovske usluge. (Primer: 132-028-947-08)

  • UnitAddress: Ovaj broj ćete pronaći na spoljašnjem delu CableCARD uređaja. (Primer: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N: Ovaj broj ćete pronaći na spoljašnjem delu CableCARD uređaja. (Primer: NG3549TA0113)

Napomene

 • Ako imate tjuner za digitalni kabl (ili neki drugi tip digitalnog tjunera), ali nemate uslugu digitalne kablovske televizije, možda ćete moći da koristite antenu za gledanje i snimanje vazdušne televizije visoke definicije (HDTV) (koja se ponekad naziva i ATSC), standardne televizije i digitalnih kablovskih kanala koji nisu šifrovani (kao što su „clear QAM“ kanali).

 • Neki premium digitalni kablovski kanali mogu imati zaštićeni sadržaj koji se ne može snimiti.

Zadržavanje postojećih postavki TV signala iz operativnog sistema Windows Vista

Ako ste nadogradili računar na operativni sistem Windows 7 sa operativnog sistema Windows Vista, moći ćete da zadržite postavke TV signala koje ste imali pre nadogradnje.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku All programs (Svi programi) i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Ako Media Center otkrije prethodne postavke TV signala, videćete poruku dobrodošlice koja vas pita da li želite da podesite TV uz iste postavke. Izaberite opciju Yes, use my previous TV settings (Da, koristi moje prethodne TV postavke), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).

 3. Kada Media Center završi sa primenom prethodnih TV postavki, kliknite na dugme Finish (Završi).

Napomene

 • Ako vidite poruku koja vas obaveštava da podešavanje TV-a nije bilo uspešno, uverite se da imate instaliran najnoviji upravljački program za TV tjuner. Informacije o načinu preuzimanja i instaliranja najnovijeg upravljačkog programa potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

 • Ako imate najnovije upravljačke programe za TV tjuner i Media Center i dalje ne može da podesi signal pomoću ovog metoda, pokušajte da podesite TV signal bez čuvanja postavki iz operativnog sistema Windows Vista.

Otvaranje programa za rešavanje problema sa TV tjunerom u operativnom sistemu Windows

Ako imate problema sa podešavanjem TV signala, pokušajte sa korišćenjem programa za rešavanje problema sa podešavanjem TV tjunera da biste automatski našli i rešili neke uobičajene probleme.

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa podešavanjem TV tjunera tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema i izaberite stavku Rešavanje problema. U levom oknu kliknite na dugme Prikaži sve i izaberite stavku Podešavanje TV tjunera.

Napomene

 • Tokom procesa podešavanja možda će vam biti zatraženo da instalirate program koji se zove PlayReady. PlayReady vam omogućava da u aplikaciji Media Center reprodukujete zaštićeni, vrhunski TV sadržaj od dobavljača usluga.

 • Ako dobijete grešku tokom podešavanja TV tjunera – na primer, grešku u preuzimanju ili grešku tokom instalacije programa PlayReady – možda ćete morati ponovo da prođete kroz ceo proces podešavanja da bi vaš TV signal ispravno funkcionisao.