Podešavanje aplikacije Windows Media Center Extender

Uz Windows Media Center Extender i pravilno podešavanje možete reprodukovati medije uskladištene na Windows 7 računaru u drugoj sobi u kući. Da biste to uradili, računar i Extender uređaj moraju biti povezani sa kućnom mrežom. Opšte informacije o kućnim mrežama potražite u članku Podešavanje kućne mreže.

Više informacija o Extender uređajima potražite u člancima Upotreba Windows Media Center Extender uređaja i Windows Media Center Extender uređaji: najčešća pitanja.

Dijagram kućne mreže sa jednim računarom i tri uređaja Extender
Extender uređaji u različitim sobama, povezani na kućnu mrežu za pristup muzici, fotografijama sa jednog Windows 7 računara.

Najviše pet Extender uređaja može da usmerava protok sadržaja sa jednog Windows 7 računara. Međutim, performanse Extender uređaja zavise od mogućnosti kućne mreže, kao i od hardvera i konfiguracije računara. Na primer, ako nameravate da redovno usmeravate protok sadržaja visoke definicije na više Extender uređaja, trebalo bi da razmotrite povećanje brzine procesora i memorije, kao i da primenite žičnu, gigabitnu mrežu. Kao opšte pravilo, trebalo bi da imate jedno CPU jezgro i jedan gigabajt memorije po Extender uređaju. Na primer, ako nameravate da usmeravate protok sadržaja na dva Extender uređaja, računar treba da ima procesore sa dvostrukim jezgrom sa dva gigabajta (2 GB) memorije.

U ovoj temi je objašnjeno kako da povežete Extender – bežično ili žično (putem Ethernet veze) – sa kućnom mrežom i kako da podesite i konfigurišete Extender u aplikaciji Media Center.

Prikaži sve

Povezivanje Extender uređaja sa žičnom mrežom

Media Center Extender možete povezati sa kućnom mrežom pomoću Ethernet kabla. Ovaj tip veze se zove žična mreža i preporučuje se u odnosu na bežičnu mrežu zato što je obično brža i pouzdanija. Više informacija o podešavanju kućne mreže i prednostima i nedostacima različitih tipova mrežnih veza potražite u članku Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

 1. Priključite jedan kraj Ethernet kabla u Ethernet port na ruteru, čvorištu ili komutatoru.

 2. Drugi kraj Ethernet kabla priključite u Ethernet port na Extender uređaju.

 3. Priključite kabl za napajanje Extender uređaja.

 4. Uverite se da je uključeno svetlo mrežne aktivnosti za Ethernet kabl koji je priključen u Extender.

Povezivanje Extender uređaja sa bežičnom mrežom

Extender možete povezati sa kućnom mrežom pomoću bežične veze. Ovaj tip veze vam omogućava da povežete Extender sa kućnom mrežom bez razvlačenja Ethernet kablova po celoj kući. Više informacija o podešavanju kućne mreže i prednostima i nedostacima različitih tipova mrežnih veza potražite u članku Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

Prilikom povezivanja sa bežičnom mrežom Extender pokušava da se poveže automatski bez ikakve radnje sa vaše strane. Međutim, ako bežična mreža ima omogućene bezbednosne protokole, kao što su Wired Equivalent Privacy (WEP) ključ ili Wi-Fi Protected Access (WPA) lozinka, ove informacije morate ručno da unesete prilikom podešavanja Extender uređaja. Tri najčešće bezbednosne funkcije su:

 • Ime mreže (poznato i kao SSID)

 • WEP ključ

 • WPA lozinka

Prilikom povezivanja Extender uređaja potrebne su samo dve stavke: ime mreže i WEP ključ ili WPA lozinka.

Svaki proizvođač hardvera za bežičnu mrežu ima softver za konfiguraciju u kojem se definišu ime mreže i druge bezbednosne funkcije. Više informacija o različitim tipovima bezbednosnih metoda bežične mreže potražite u članku Koji su različiti metodi bezbednosti bežične mreže?

Više informacija možete da potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz mrežu ili se obratite proizvođaču mrežnog hardvera.

 1. Ako je potrebno, prekinite vezu između Extender uređaja i žične mreže tako što ćete ukloniti Ethernet kabl iz mrežnog porta na zadnjem delu Extender uređaja i isključite Extender.

 2. Ponovo pokrenite Media Center Extender uređaj.

 3. Kada se Extender ponovo pokrene, povezaće se sa bežičnom mrežom.

 4. Sledite uputstva na ekranu ili pogledajte priručnik koji ste dobili uz Extender da biste uneli neophodne bezbednosne postavke bežične veze.

Podešavanje uređaja Xbox 360 (ili drugog uređaja) kao Extender uređaja

Ako imate Xbox 360 povezan sa kućnom mrežom, možete ga koristiti kao Media Center Extender. Ovo je jednostavan način za usmeravanje protoka slika, muzike, video zapisa i drugih medija sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 na TV. Za više informacija potražite termin „Extender“ na lokaciji Xbox 360 na mreži.

Ako imate Extender uređaj koji nije Xbox 360, možete ga povezati sa kućnom mrežom skoro na isti način. Danas postoji pregršt dostupnih Extender uređaja koji su kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 7. Na primer, neki DVD plejeri imaju ugrađenu funkcionalnost Extender. Ovi uređaji obično dolaze upakovani uz daljinski upravljač koji ima Media Center zeleno dugme „Start“ Zeleno dugme „Start“ na daljinskom upravljaču .
 1. Uključite računar i prijavite se na Windows. Proverite da li je povezan sa kućnom mrežom. (Jednostavan način da to uradite jeste da otvorite Veb pregledač i odete na neku Veb stranicu.)

 2. Uključite Extender uređaj (na primer Xbox 360) i proverite da li je povezan sa kućnom mrežom.

 3. Na računaru otvorite Windows Media Center tako što ćete kliknuti na dugme Start dugme „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows Media Center.
 4. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Dodaj Extender, a zatim pratite uputstva.

  Opcija „Dodaj Extender“ na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center
  Opcija „Dodaj Extender“ na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center
 5. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako koristite Xbox 360, koristite Xbox 360 kontroler za pomeranje do stavke Moj Xbox, a zatim izaberite Windows Media Center.

  • Ako koristite neki drugi tip uređaja Extender, pritisnite zeleno dugme „Start“ Zeleno dugme „Start“ na daljinskom upravljaču koje se nalazi na daljinskom upravljaču uređaja Extender.
 6. Na TV-u pratite uputstva na ekranu da biste videli ključ instalacije aplikacije Windows Media Center koji se sastoji od 8 cifara. Zapišite osmocifreni ključ instalacije. Ovo je ključ koji ćete koristiti za pridruživanje Extender uređaja računaru koji ima Windows Media Center.

  Ne morate preuzimati nikakav dodatni softver zato što je funkcionalnost Extender ugrađena u aplikaciju Windows Media Center.

 7. Na računaru, na ekranu Unos ključa instalacije u aplikaciji Media Center unesite osmocifreni ključ instalacije koji Extender prikazuje i nastavite da sledite uputstva.

  Nekoliko promena se automatski izvršava u postavkama računara tokom instalacije Extender uređaja, uključujući promene postavki Windows zaštitnog zida. Više informacija o Windows zaštitnom zidu potražite u članku Windows zaštitni zid: preporučene veze.

  Ako je na računaru pokrenut zaštitni zid koji nije Windows zaštitni zid, uverite se da je softver zaštitnog zida podešen da dozvoli Extender uređaju da se poveže sa računarom. Neki zaštitni zidovi su podrazumevano konfigurisani na ovaj način. Međutim, drugi zaštitni zidovi će zahtevati da promenite način podešavanja softvera zaštitnog zida. Za više informacija o tome koji zaštitni zidovi su već podešeni za omogućavanje Media Center Extender veze, kao i informacije o načinu podešavanja drugih zaštitnih zidova za rad uz Extender posetite članak Zaštitni zidovi i Media Center Extender na Microsoft Veb lokaciji.

 8. Kliknite na dugme Završi kada se završi proces instalacije Extender uređaja.

  Na televizoru koji je povezan sa Extender uređajem prikazuje se korisnički interfejs aplikacije Media Center. Možete koristiti Xbox 360 kontroler ili Media Center daljinski upravljač za gledanje TV programa koji se emituje uživo, snimljenog TV programa, slika, muzike, video zapisa i ostalih digitalnih medija na TV-u. Da biste saznali više o određenim funkcijama programa Windows Media Center koje nisu dostupne na Extender uređaju, pogledajte članak Windows Media Center Extender uređaji: najčešća pitanja.