Kada podešavate bežični ruter, kreirate bežičnu mrežu. U ovom procesu postoje četiri glavna koraka:

 • Nabavite odgovarajući hardver.

 • Podesite ruter.

 • Povežite ruter sa Internetom (ako želite pristup Internetu).

 • Povežite računare sa mrežom.

Svaki od ovih koraka detaljno je opisan u sledećim odeljcima.

Prikaži sve

Nabavka odgovarajućeg hardvera

Potreban vam je sledeći hardver za podešavanje bežične mreže:

 • Bežični ruter. Više informacija o tome kako da izaberete bežični ruter potražite u članku Izbor bežičnog rutera ili drugog bežičnog mrežnog uređaja.

 • Računar koji ima bežični mrežni adapter.

 • Računar koji ima žični mrežni adapter (koji se koristi samo tokom instalacije; ovo može biti isti računar koji ima adapter bežične mreže).

 • Mrežni (Ethernet) kabl (koristi se samo tokom instalacije; ako želite da se povežete sa Internetom i imate poseban modem za vezu širokog propusnog opsega, biće vam potreban drugi Ethernet kabl).

Podešavanje rutera

Ako ruter prikazuje Windows 7 logotip ili frazu „Kompatibilno sa operativnim sistemom Windows 7“, možete ga podesiti automatski pomoću najnovije verzije usluge Windows Connect Now (WCN) u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista servisni paket 2. Sledite ove korake da biste automatski podesili ruter:

 1. Raspakujte ruter i uključite ga u izvor napajanja. Pošto koristite WCN, ne morate fizički da povezujete ruter sa računarom.

 2. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

  Prikazuje se lista trenutno dostupnih mreža.

 3. Izaberite podrazumevanu mrežu rutera koju identifikuje ime proizvođača.

 4. Sledite uputstva na ekranu.

Napomena

 • WCN podešava mrežu sa podrazumevano uključenom bezbednošću. Ako želite, kasnije možete promeniti bezbednosne postavke.

Čak i ako WCN nije dostupan, uz većinu rutera se dobija instalacioni CD koji će vam pomoći prilikom podešavanja. Pregledajte informacije koje ste dobili uz ruter.

Ako WCN nije dostupan, takođe možete slediti sledeće korake da biste ručno podesili ruter:

 1. Raspakujte ruter i uključite ga u izvor napajanja.

 2. Povežite jedan kraj mrežnog kabla sa žičnim mrežnim adapterom računara a drugi kraj sa bežičnim ruterom (sa bilo kojim portom koji ima oznaku „Internet“, „WAN“, ili „WLAN“).

 3. Otvorite Veb pregledač i otkucajte adresu Veb stranice za konfiguraciju rutera. Za većinu rutera, adresa za Veb stranicu konfiguracije je http://192.168.0.1 ili http://192.168.1.1. Sledeća lista obezbeđuje informacije o tome kako da pristupite Veb stranici nekih najčešćih rutera.

  Ruter
  Adresa
  Korisničko ime
  Lozinka

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.1.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Microsoft Broadband

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.1.1

  admin

  lozinka

  Pošto pristupite stranici konfiguracije, bićete upitani da se prijavite pomoću korisničkog imena i lozinke. Da biste pronašli korisničko ime i lozinku, pogledajte tabelu iznad ili pregledajte informacije koje dolaze uz ruter.

 4. Pokrenite uslužni program za konfigurisanje, ukoliko postoji. Ako ne postoji uslužni program za konfigurisanje, ručno konfigurišite sledeće postavke uzimajući u obzir informacije koje ste dobili uz ruter.

  • Odaberite ime za bežičnu mrežu tako što ćete navesti SSID.

  • Izaberite vrstu šifrovanja (WPA, WPA2 ili WEP) koje želite da koristite za bezbednost i uključite ga.

   Napomena

   • Preporučujemo korišćenje WPA2 metoda, ako je moguće. Ne preporučujemo korišćenje WEP metoda. WPA ili WPA2 su bezbedniji. Ako isprobate WPA ili WPA2 i oni ne funkcionišu, preporučujemo da nadogradite mrežni adapter na neki koji radi sa WPA ili WPA2 metodom.

  • Odaberite bezbednosni ključ koji će se koristiti za pristup bežičnoj mreži.

  • Zamenite podrazumevanu administrativnu lozinku novom lozinkom, tako da druge osobe ne mogu da dobiju pristup vašoj mreži.

Povezivanje rutera sa Internetom

Povezivanje rutera sa Internetom omogućava Internet vezu svakom na vašoj mreži.

U zavisnosti od tipa Internet veze koju imate, ovaj korak se može razlikovati:

 • Ako imate Internet uslugu preko veze širokog propusnog opsega (kablovski modem, DSL ili optička vlakna), povežite kabl koji ste dobili od dobavljača veze širokog propusnog opsega sa ruterom (veza je obično označena kao „Internet“).

 • Ako imate zaseban modem veze širokog propusnog opsega, uključite jedan kraj Ethernet kabla u Internet port na vašem ruteru, a drugi kraj uključite u modem. Zatim, povežite kabl koji ste dobili od dobavljača veze širokog propusnog opsega sa modemom.

Povezivanje računara sa mrežom

Prvi računar možete ostaviti trajno povezanim sa ruterom pomoću žične veze ili se možete prebaciti na bežičnu vezu. Da biste ostale računare povezali sa mrežom, pratite sledeće korake:

 1. Prijavite se na računar koji želite da povežete sa mrežom.

 2. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

 3. Izaberite bežičnu mrežu sa liste koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Poveži.

  Upozorenje

  • Uvek kada je to moguće, trebalo bi da se povezujete sa bežičnom mrežom sa omogućenom bezbednošću. Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući Veb lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite. Promena vaše mrežne lokacije u javnu može pomoći u smanjenju rizika. Više informacija potražite u člancima Izbor mrežne lokacije i Kako da znam da li je bežična mreža bezbedna?.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako vaš ruter podržava Windows Connect Now (WCN) ili zaštićeno Wi‑Fi podešavanje (WPS) i postoji komandno dugme na ruteru, pritisnite dugme i sačekajte nekoliko sekundi dok ruter automatski ne doda računar na mrežu. Ne morate da otkucate bezbednosni ključ.

  • Otkucajte bezbednosni ključ ili frazu za prolaz ukoliko se to od vas zatraži, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako želite da koristite USB fleš disk da biste kopirali postavke mreže na računar umesto da otkucate bezbednosni ključ ili frazu za prolaz, pretražite pomoć i podršku da biste pronašli odeljak „Dodavanje uređaja ili računara mreži“.

  Videćete poruku o potvrdi kada se povežete sa mrežom.