Windows faks i skener pretvara računar u faks mašinu – što potencijalno predstavlja veliku uštedu novca i vremena. Pre nego što počnete da šaljete faksove, računar mora imati odgovarajuću opremu.

Potrebne stavke

Ako planirate da šaljete i primate faksove kod kuće, prvo je potrebno da na računaru imate faks modem.

Faks modem je relativno pristupačan dodatni hardver koji omogućava računaru da komunicira sa faks mašinom preko standardne telefonske linije. Uređaji se prodaju u većim prodavnicama računara, a postoje dve vrste: unutrašnji i spoljni.

Unutrašnji faks modemi se priključuju direktno u matičnu ploču računara, slično kao grafičke ili zvučne kartice. Spoljni faks modemi su mali uređaji koji se povezuju sa serijskim ili USB portovima.

Ako ste na poslu, druga opcija je da proverite da li vaš poslodavac ima faks server – poseban računar na kojem je instalirano više faks modema. Slanje faksa preko faks servera ne zahteva da dodajete nikakav poseban hardver na računar. Dovoljno je samo da podesite vezu sa faks serverom i počnete.

Podešavanje operativnog sistema Windows za slanje faksova

Kada izaberete faks modem ili pronađete faks server, i dalje morate da izvršite neka podešavanja.

Podešavanje faks modema

Pre nego što počnete, uverite se da ste ispravno instalirali faks modem i da je on priključen na standardnu analognu telefonsku liniju.

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
  2. U dnu levog okna izaberite stavku Faks, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Novi faks da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanje faksa.

  3. Izaberite stavku Poveži se sa faks modemom i sledite uputstva.

Napomena

  • Da biste podesili računar samo za slanje faksova, u čarobnjaku za podešavanje faksa izaberite stavku Odabraću kasnije, sada želim da kreiram faks. Imajte na umu da ćete, ako odaberete ovu opciju, moći samo da šaljete faksove, ne i da ih primate.

Podešavanje faks servera

Pre nego što počnete, uverite se da je računar povezan sa mrežom i da znate mrežnu adresu faks servera (na primer, \\faksservermogpreduzeća).

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows faks i skener.
  2. Da biste koristili prikaz „Faks“, u dnu levog okna kliknite na dugme Faks.

  3. U meniju Alatke izaberite stavku Faks nalozi.

  4. Kliknite na dugme Dodaj, a zatim u čarobnjaku za podešavanje faksa izaberite stavku Poveži se sa faks serverom na mojoj mreži i sledite uputstva.

Napomena

  • Da biste se povezali sa faks serverom, možda će vam biti potrebna dozvola administratora sistema.