Da biste šifrovali disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows, računar mora imati dve particije: sistemsku particiju (koja sadrži datoteke potrebne za pokretanje računara) i particiju operativnog sistema (koja sadrži Windows). Particija operativnog sistema će se šifrovati, a sistemska particija će ostati nešifrovana da bi računar mogao da se pokreće.

U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows ste možda morali ručno da kreirate te particije. U ovoj verziji operativnog sistema Windows te particije se kreiraju automatski. Ako vaš računar nema sistemsku particiju, BitLocker čarobnjak će je kreirati koristeći 200 MB slobodnog prostora na disku. Sistemskoj particiji neće biti dodeljena oznaka disk jedinice i neće se prikazivati u fascikli „Računar“.