Pre nego što počnete: Da biste odlučili koji tip mreže želite da podesite ili da biste otkrili koji hardver i kablovi su vam potrebni, pogledajte odeljak Šta vam je potrebno za podešavanje kućne mreže. Ova tema sadrži informacije o različitim tipovima mreža (poznate i kao mrežne tehnologije), kao i o hardverskim zahtevima za svaki tip.

Kada saznate koji tip mreže želite i kada nabavite neophodni hardver, postoje četiri koraka koje ćete možda morati da preduzmete:

 1. Instalirajte neophodni hardver.

 2. Podesite Internet vezu (opcionalno).

 3. Povežite računare.

 4. Pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže (samo za bežične mreže).

Svaki od ovih koraka je detaljno opisan u nastavku ovog članka.

Za početak, podesite samo jedan računar kako biste se uverili da mreža radi pre nego što pokušate da dodate više računara ili uređaja.

Napomena

 • Informacije date u ovom članku su namenjene osobama koje sa Internetom imaju vezu širokog propusnog opsega - obično je to DSL, kablovska ili veza putem usluge Fiber Optic Service (FiOS), a ne pozivnu vezu. Međutim, veza sa Internetom nije neophodna za podešavanje mreže.

Instalirajte hardver

Instalirajte mrežne adaptere na svim računarima na kojima je potrebno ili ih povežite sa tim računarima. (Sledite uputstva za instalaciju u informacijama koje su isporučene uz adapter.)

Podesite ili proverite Internet vezu (opcionalno)

Nije vam potrebna Internet veza za podešavanje mreže, iako većina ljudi želi da koristi svoju mrežu za deljenje Internet veze. Da biste podesili Internet vezu, potreban vam je kablovski ili DSL modem i nalog kod dobavljača Internet usluga (ISP). Za više informacija pogledajte odeljak Šta je potrebno za povezivanje sa Internetom?

Ukoliko već imate Internet vezu, samo je potrebno da proverite da li veza radi. Da biste to uradili, otvorite Veb pregledač i posetite Veb lokaciju koju ne posećujete često. (Ukoliko posetite Veb lokaciju koju često posećujete, neke od Veb stranica mogu biti uskladištene na računaru i prikazaće se ispravno iako je veza neispravna.) Ukoliko se Veb lokacija otvori i ne dobijete nikakve poruke o greškama, veza radi.

Deljenje Internet veze

Možete deliti Internet vezu sa dva ili više mrežnih računara. Da biste to uradili, možete koristiti posrednički uređaj, odnosno uređaj koji se nalazi između Internet veze i računara, ili podesiti Deljenje Internet veze (ICS). Dobavljač možda naplaćuje više Internet veza. Pitajte dobavljača za informacije o tome.

Korišćenje posrednog uređaja. Možete koristiti mrežnu skretnicu ili kombinovati mrežnu skretnicu i modem da biste delili internet vezu. Ukoliko koristite mrežnu skretnicu, povežite je sa modemom i računarom sa Internet vezom, a zatim ponovo proverite Internet vezu. Informacije koje su isporučene sa mrežnom skretnicom treba da sadrže i uputstva o vezi. Ukoliko koristite kombinaciju mrežne skretnice i modema, priključite je na računar. Za detaljnija uputstva o povezivanju pogledajte informacije koja ste dobili sa uređajem.

Napomena

 • Mrežna skretnica i modem moraju biti uključeni da biste mogli da koristite Internet vezu sa bilo kog računara na mreži.

Podešavanje ICS-a. Ukoliko želite da delite Internet vezu, a ne želite da koristite mrežnu skretnicu, možete podesiti ICS na računaru koji je povezan sa modemom. Za taj računar će takođe biti potrebna dva mrežna adaptera: jedan za povezivanje sa modemom i drugi za povezivanje sa drugim računarom.

Povezivanje računara

Postoji nekoliko načina za povezivanje računara; konfiguracija zavisi od tipa mrežnih adaptera, modema i Internet veze koju imate. Takođe zavisi i od toga da li želite da delite Internet vezu sa svim računarima na mreži ili ne. Sledeći odeljci ukratko opisuju neke metode povezivanja.

Prikaži sve

Ethernet mreže

Potrebni su vam čvorište, komutator ili mrežna skretnica da biste povezali računare pomoću Ethernet veze. (Za informacije o svakom tipu hardvera pogledajte odeljak Po čemu se razlikuju čvorišta, komutatori, mrežne skretnice i pristupne tačke?)

Potrebno je da koristite mrežnu skretnicu da biste delili Internet vezu. Povežite mrežnu skretnicu sa računarom koji je povezan sa modemom (ukoliko to već niste uradili).

Ilustracija Ethernet mreže sa ožičenom mrežnom skretnicom i deljenom Internet vezom
Ethernet mreža sa ožičenom mrežnom skretnicom i deljenom Internet vezom

Ukoliko vaš dom ili kancelarija poseduju instalaciju za Ethernet veze, podesite računare u prostorijama koje imaju Ethernet konektore, a zatim ih direktno priključite na Ethernet konektore.

Ilustracija Ethernet mreže u kući sa ugrađenim kablovima za Ethernet
Ethernet mreža koja koristi ugrađene kablove za Ethernet

Bežične mreže

Za bežične mreže, pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže (pogledati u nastavku) na računaru koji je priključen na mrežnu skretnicu. Čarobnjak će vas provesti kroz proces dodavanja drugih računara i uređaja mreži.

Ilustracija bežične mreže sa deljenom Internet vezom
Bežična mreža sa deljenom Internet vezom

HomePNA mreže

Za HomePNA mreže, potreban je mrežni adapter za HomePNA (obično eksterni) na svakom računaru i telefonski konektor u svakoj prostoriji u kojoj se nalazi računar. Sledite uputstva koja se dobijaju uz adaptere za HomePNA..

Powerline mreže

Za Powerline mreže, potreban je mrežni adapter za Powerline (obično eksterni) na svakom računaru i strujna utičnica u svakoj prostoriji u kojoj se nalazi računar. Sledite uputstva koja se dobijaju uz adaptere za Powerline.

Uključite sve računare ili uređaje, kao što su štampači, koji želite da budu deo mreže. Ukoliko je mreža ožičena (Ethernet, HomePNA ili Powerline), trebalo bi da je podešena i spremna za upotrebu. Trebalo bi da testirate mrežu (pogledajte dole) da biste se uverili da su svi računari i uređaji ispravno povezani.

Pokretanje čarobnjaka za podešavanje mreže

Ukoliko je mreža ožičena, povezaćete se odmah nakon uključivanja kablova za Ethernet. Ukoliko je mreža bežična, pokrenite čarobnjak za podešavanje mreže na računaru koji je priključen na mrežnu skretnicu.

 • Otvorite opciju „Podešavanje mreže“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, izaberite stavku Podešavanje nove veze ili mreže, a zatim izaberite stavku Podešavanje nove mreže.

  Čarobnjak će vas provesti kroz proces dodavanja drugih računara i uređaja mreži. Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje uređaja ili računara mreži.

Omogućavanje deljenja u okviru mreže

Ukoliko želite da delite datoteke i štampače u okviru mreže, uverite se da je tip lokacije podešen na „Kuća“ ili „Posao“, kao i da su otkrivanje mreže i deljenje datoteka uključeni. Više informacija potražite u odeljcima Biranje mrežne lokacije i Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

Testiranje mreže

Bilo bi dobro da testirate mrežu da biste se uverili da su svi računari i uređaji povezani i da ispravno rade. Da biste testirali mrežu, uradite sledeće na svakom mrežnom računaru:

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na svoje korisničko ime, a zatim u levom okviru izaberite stavku Mreže.

Trebalo bi da vidite ikone za računar na kome radite i za sve druge računare i deljene štampače u mreži.

Napomena

 • Ukoliko ne vidite ove ikone u fascikli „Mreže“, onda su možda otkrivanje mreže i deljenje datoteka isključeni. Više informacija potražite u odeljku Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja mreže.

 • Računarima koji koriste starije verzije operativnog sistema Windows će možda biti potrebno nekoliko minuta da postanu vidljivi u fascikli „Mreža“.

Menjanje TCP/IP postavki

Ukoliko je potrebno da podesite TCP/IP postavke za mrežu, pogledajte odeljak Promena TCP/IP postavki.

Povezivanje laptop računara na poslu sa kućnom mrežom

Za informacije o korišćenju laptop računara u kućnoj mreži pogledajte odeljak Prebacivanje između kućne mreže i mreže na poslu.