Zamislite da sedite na kauču u dnevnoj sobi i pregledate Veb ili da ćaskate sa prijateljima na mreži dok se opuštate u krevetu uveče ili da šaljete dokumente sa računara u kuhinji na štampač u kućnoj kancelariji. Bežična mreža pruža najbolje po pitanju prilagodljivosti mreže, a njeno podešavanje je lakše nego što mislite. Ovaj članak vas vodi kroz korake za podešavanje bežične mreže i početak njenog korišćenja.

Nabavljanje odgovarajuće opreme

Da biste mogli da podesite bežičnu mrežu, biće vam potrebne sledeće stavke:

Prikaži sve

Veza širokog propusnog opsega i modem

Internet veza širokog propusnog opsega jeste Internet veza velike brzine – za razliku od pozivne veze, koja je sporija i nije dovoljno moćna da podrži bežičnu mrežu. DSL i kablovska veza predstavljaju dve najuobičajenije veze širokog propusnog opsega. Vezu širokog propusnog opsega možete dobiti tako što ćete se obratiti dobavljaču Internet usluga (ISP). ISP-ovi koji obezbeđuju DSL obično su telekomunikaciona preduzeća, a ISP-ovi koji obezbeđuju kablovsku vezu jesu TV preduzeća. ISP-ovi često nude modeme za vezu širokog propusnog opsega, a mogu ga i instalirati umesto vas. Neki ISP-ovi nude i kombinaciju modema/bežičnih mrežnih skretnica. Njih takođe možete pronaći u prodavnicama računarske opreme ili elektronike.

Ilustracija kablovskog i DSL modema
Tipičan kablovski modem (levo) i DSL modem (desno)

Bežična mrežna skretnica

Mrežna skretnica šalje informacije između mreže i Interneta. Pomoću bežične mrežne skretnice možete povezati računare sa mrežom korišćenjem radio signala umesto žica. Postoji nekoliko različitih tipova bežičnih mrežnih tehnologija, uključujući 802.11a, 802.11b i 802.11g. Preporučuje se korišćenje mrežne skretnice koja podržava 802.11g zato što je ova tehnologija brza i obezbeđuje jak bežični signal. Više informacija o bežičnim mrežnim tehnologijama potražite u odeljku Bežično umrežavanje: najčešća pitanja.

Ilustracija bežične mrežne skretnice
Tipična bežična mrežna skretnica

Adapteri bežične mreže

Mrežni adapter jeste uređaj koji povezuje računar sa mrežom. Da biste povezali laptop računar ili stoni računar sa bežičnom mrežom, računar mora imati adapter bežične mreže. Većina laptop računara – i mnogi stoni računari – dobijaju se sa već instaliranim adapterom bežične mreže. Da biste proverili da li računar ima adapter bežične mreže, sledite ove korake:

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na opciju Mrežni adapteri.

 3. Potražite mrežni adapter čije ime sadrži reč „bežični“.

Slika upravljača uređajima koji prikazuje adapter bežične mreže
Upravljač uređajima koji prikazuje adapter bežične mreže

Ako je računaru potreban adapter bežične mreže, možete ga kupiti u prodavnici računarske opreme ili elektronike i sami ga instalirati. USB (univerzalna serijska magistrala) tipovi adaptera predstavljaju dobar izbor zato što su mali, lako se instaliraju i mogu se premeštati na različite računare. Uverite se da ste nabavili isti tip adaptera kao bežična mrežna skretnica. Tip adaptera najčešće je označen na pakovanju, obično slovom, na primer G ili A.

Slika USB bežičnih mrežnih adaptera
Tipični USB bežični mrežni adapteri

Podešavanje modema i Internet veze

Kada nabavite svu opremu, potrebno je da podesite modem i Internet vezu. Ako modem nije podesio dobavljač Internet usluga (ISP), sledite uputstva koja ste dobili uz modem da biste ga povezali sa računarom i Internetom. Ako koristite DSL, povežite modem sa telefonskim konektorom. Ako koristite kablovsku vezu, povežite modem sa kablovskim konektorom. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje veze širokog propusnog opsega (DSL ili kablovske).

Postavljanje bežične mrežne skretnice

Bežičnu mrežnu skretnicu postavite na mesto na kome će dobijati najjači signal sa najmanje smetnji. Za najbolje rezultate sledite ove savete:

 • Postavite bežičnu mrežnu skretnicu na centralnu lokaciju. Postavite bežičnu mrežnu skretnicu što bliže centralnom delu svog doma kako biste povećali jačinu bežičnog signala kroz kuću.

 • Nemojte postaviti bežičnu mrežnu skretnicu na pod i držite je daleko od zidova i metalnih objekata kao što su metalne kartoteke. Što je manje fizičkih prepreka između računara i signala mrežne skretnice, to je verovatnije da ćete koristiti punu jačinu mrežne skretnice.

 • Svedite smetnje na najmanji nivo. 802.11g oprema za umrežavanje koristi radio frekvenciju od 2,4 gigaherca (GHz). U pitanju je frekvencija koju koristi većina mikrotalasnih pećnica i veliki broj bežičnih telefona. Ako uključite mikrotalasnu pećnicu ili primite poziv na bežičnom telefonu, bežični signal može privremeno imati smetnje. Većinu ovih problema možete izbeći korišćenjem bežičnog telefona sa višom frekvencijom, na primer 5,8 GHz.

Obezbeđivanje bežične mreže

Bezbednost je uvek važna, a u slučaju bežične mreže ima još veću važnost zato što se signal mreže može prostirati i van vaše kuće. Ako ne obezbedite mrežu, ljudi sa računarima u blizini mogli bi da pristupe informacijama uskladištenim na računarima na mreži i da koriste vašu Internet vezu da bi otišli na Veb. Da biste obezbedili mrežu, uradite sledeće:

 • Zaštitite mrežnu skretnicu tako što ćete promeniti podrazumevano korisničko ime i lozinku. Većina proizvođača mrežnih skretnica ima podrazumevano ime i lozinku na mrežnoj skretnici, kao i podrazumevano ime mreže. Neko može da iskoristi ove informacije za pristup mrežnoj skretnici bez vašeg znanja. Da biste izbegli taj rizik, promenite podrazumevano korisničko ime i lozinku za mrežnu skretnicu. Za uputstva pogledajte informacije koje ste dobili uz uređaj.

 • Podesite bezbednosni ključ za mrežu. Baš kao što kartoteke imaju ključeve i sefovi imaju kombinacije, bežične mreže imaju bezbednosni ključ za mrežu radi zaštite od neovlašćenog pristupa. Da biste podesili bezbednosni ključ za mrežu, sledite ove korake:

  1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

  2. Izaberite stavku Podesite novu vezu ili mrežu.

  3. Izaberite stavku Podesi novu mrežu i kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će vas voditi kroz kreiranje imena mreže i bezbednosnog ključa. Ako mrežna skretnica to podržava, čarobnjak će postaviti Wi‑Fi Protected Access (WPA ili WPA2) bezbednost kao podrazumevanu. Preporučujemo da, ukoliko je moguće, koristite WPA2 zato što nudi bolju bezbednost od WPA ili Wired Equivalent Privacy (WEP) bezbednosti. Uz WPA2 ili WPA možete koristiti i frazu za prolaz tako da ne morate da pamtite tajni niz slova i brojeva. Više informacija potražite u odeljku Koji su različiti metodi bezbednosti bežične mreže?

Slika čarobnjaka za podešavanje bežične mrežne skretnice ili pristupne tačke
Kreiranje bezbednosnog ključa za mrežu
 • Zapišite bezbednosni ključ i čuvajte ga na sigurnom mestu. Bezbednosni ključ možete sačuvati i na USB fleš disku tako što ćete slediti uputstva u čarobnjaku.

 • Koristite zaštitni zid. Zaštitni zid je softver ili hardver koji pomaže u zaštiti računara od hakera ili zlonamernog softvera. Pokretanje zaštitnog zida na svakom računaru na mreži može vam pomoći pri kontroli širenja zlonamernog softvera na mreži, kao i u zaštiti računara kada pristupate Internetu. Windows zaštitni zid uključen je u ovu verziju operativnog sistema Windows. Više informacija potražite u odeljku Zaštitni zid: najčešća pitanja.

Dodavanja računara mreži

Da biste povezali laptop ili stoni računar sa bežičnom mrežom, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

 2. Sa liste mreža izaberite mrežu sa kojom želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži se.

 3. Unesite bezbednosni ključ. Možete otkucati ključ ili ubaciti USB fleš disk koji sadrži bezbednosni ključ u USB port na računaru.

Deljenje datoteka i štampača

Većina ljudi ima bežičnu mrežu tako da mogu da pristupe Internetu iz bilo koje prostorije u kući, ali žele i slobodu bežičnog pristupanja datotekama i štampačima.

Prikaži sve

Deljenje datoteka

Najlakši način deljenja datoteka na mreži jeste podešavanje deljenja sa matičnom grupom. Ako nemate matičnu grupu, datoteke možete deliti tako što ćete ih postaviti u neku od javnih fascikli. Sve datoteke ili fascikle koje stavite u javnu fasciklu automatski se dele sa osobama povezanim sa mrežom. Da biste uključili deljenje javne fascikle, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 3. U okviru stavke Deljenje javne fascikle izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključite deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da čitaju i upisuju datoteke u javnim fasciklama

  • Isključite deljenje javnih fascikli (osobe prijavljene na ovaj računar i dalje mogu da pristupe ovim fasciklama)

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Prethodne korake ćete morati da ponovite na svakom računaru sa kojeg želite da delite datoteke.

  Da biste delili svoje datoteke, sačuvajte ih ili kopirajte u javnu fasciklu na svom računaru. Za svaki tip biblioteke („Dokumenti“, „Muzika“, „Video zapisi“ i „Slike“) postoji javna fascikla. Te fascikle dele sve osobe koje imaju korisnički nalog na računaru. Na primer, da biste otvorili fasciklu „Javni dokumenti“:

  1. Otvorite biblioteku dokumenata tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

  2. U oknu za navigaciju, u odeljku Biblioteke dvaput kliknite na stavku Dokumenti, a zatim dvaput kliknite na stavku Javni dokumenti.

  Slika fascikle „Javni dokumenti“
  Fascikla „Javni dokumenti“

Deljenje štampača

Ako je sa nekim od računara povezan štampač, pomoću njega možete štampati sa bilo kog računara koji je povezan sa bežičnom mrežom. Najlakši način deljenja štampača jeste putem potvrđivanja izbora u polju za potvrdu Štampači pri podešavanju matične grupe. Ako nemate matičnu grupu, možete pratiti sledeće korake:

 1. Prijavite se na računar sa kojim je povezan štampač.

 2. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 3. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
 4. U odeljku Deljenje datoteka i štampača izaberite opciju Uključi deljenje datoteka i štampača i kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Ako je deljenje zaštićeno lozinkom uključeno, osobama će biti potreban korisnički nalog sa lozinkom na vašem računaru da bi pristupili štampaču.

Da biste pristupili štampaču sa bilo kog računara na mreži, sledite ove korake:

 1. Otvorite stavku „Mreža“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz računara i uređaja na mreži.

 2. Kliknite dvaput na ikonu računara sa kojim je povezan štampač.

 3. Kliknite dvaput na ikonu štampača. Windows će ga automatski dodati računaru i instalirati upravljački program štampača.

Uživanje u slobodi

I to je to – vaša bežična mreža je spremna za korišćenje. Možete se opustiti na kauču ili tremu dok pregledate Veb, šaljete e-poštu ili kupujete na mreži.