Deljenje datoteka pomoću javnih fascikli

Javne fascikle predstavljaju praktičan način deljenja datoteka na računaru. Datoteke u javnim fasciklama možete da delite sa drugim osobama koje koriste isti računar i sa osobama koje koriste druge računare na vašoj mreži. Sve datoteke ili fascikle koje stavite u javnu fasciklu automatski se dele sa osobama koje imaju pristup javnim fasciklama.

Slika javnih fascikli
Javne fascikle u Windows bibliotekama

Gde se nalaze javne fascikle?

Javne fascikle se nalaze u biblioteci dokumenata.

Otvaranje javnih fascikli

 1. Otvorite biblioteku dokumenata tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

 2. U levom oknu, u okviru Biblioteke kliknite na strelicu pored jedne od biblioteka (Dokumenti, Muzika, Slike ili Video zapisi).

  Videćete javnu fasciklu za svaku biblioteku.

Da li su javne fascikle jedini način deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows?

Ne. Datoteke možete da delite direktno iz bilo koje fascikle na računaru bez njihovog kopiranja ili premeštanja u javne fascikle. Direktno deljenje iz fascikle daje vam veću kontrolu nad time sa kim delite datoteke. Omogućava vam da pojedinačno izaberete osobe i da za svaku od njih podesite nivo dozvola za deljenje. Informacije o tome kada da delite sadržaj iz javne fascikle, a kada direktno iz ostalih fascikli na računaru potražite u odeljcima Osnove deljenja datoteka i Deljenje datoteka sa drugom osobom.

Napomena

 • Upotreba matične grupe predstavlja novi način deljenja. Matična grupa je grupa računara koja deli slike, muziku, video zapise, dokumente, čak i štampače. Računari moraju da rade pod operativnim sistemom Windows 7 da bi učestvovali u matičnoj grupi. Da biste saznali više, pogledajte članke Šta je to matična grupa? i HomeGroup: najčešća pitanja.

Šta se nalazi u javnim fasciklama?

Javne fascikle sadrže potfascikle koje vam pomažu da se bolje organizujete, ali one ne sadrže nikakve datoteke dok ih vi ili druge osobe koje koriste računar ne dodate. Fascikle se organizuju po tipu sadržaja i obuhvataju:

 • Javne dokumente

 • Javnu muziku

 • Javne slike

 • Javne video zapise

Šta treba da stavim u javne fascikle?

To zavisi od vas. U javne fascikle možete da stavite datoteke ili fascikle koje želite da delite. Kopirajte ili premestite pesme koje želite da delite u fasciklu „Javna muzika“, fotografije u fasciklu „Javne slike“ itd. Javne fascikle su dobro mesto za čuvanje svih datoteka koje želite da delite sa osobama koje imaju pristup javnim fasciklama.

Napomena

 • Ne stavljajte datoteke u javnu fasciklu ako niste sigurni da želite da ih druge osobe vide. Ako želite da nekoj datoteci pristupaju samo određene osobe, razmislite o njenom deljenju iz fascikle koja nije javna. Informacije o deljenju na taj način potražite u članku Deljenje datoteka sa drugom osobom.

Ko može da pristupa javnim fasciklama?

Deljenje javnih fascikli podrazumevano je isključeno (osim u matičnoj grupi). Kada je deljenje javnih fascikli uključeno, sve osobe na računaru ili mreži mogu da pristupe tim fasciklama. Kada je ono isključeno, samo osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom na računaru mogu da im pristupe.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da uključite ili isključite deljenje javne fascikle (1:13)

Uključivanje ili isključivanje deljenja javne fascikle

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ševrona da biste razvili trenutni mrežni profil.
 3. U okviru Public folder sharing (Deljenje javne fascikle) izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključi deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da čitaju i upisuju datoteke u javnim fasciklama

  • Isključi deljenje javnih fascikli (osobe prijavljene na ovaj računar i dalje mogu da pristupe tim fasciklama)

 4. Kliknite na dugme Save changes (Sačuvaj promene). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

 • Kada javnu fasciklu na računaru delite sa drugim osobama, one mogu da otvore i prikažu uskladištene datoteke kao da su uskladištene na njihovim računarima. Ako im date dozvolu za menjanje datoteka, sve promene koje izvrše primeniće se na datoteke na vašem računaru.

 • Ako kliknete na javnu fasciklu ili njen sadržaj, videćete opciju Advanced sharing settings (Više opcija za postavke deljenja) u meniju Share with (Deljenje sa). Ta opcija vas vodi na kontrolnu tablu gde možete da uključite ili isključite deljenje javnih fascikli.

Ako na kontrolnoj tabli uključite deljenje zaštićeno lozinkom, možete da ograničite pristup javnoj fascikli na osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom na računaru. Ova opcija nije dostupna u domenu.

Uključivanje ili isključivanje deljenja zaštićenog lozinkom

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ševrona da biste razvili trenutni mrežni profil.
 3. U okviru Password protected sharing (Deljenje zaštićeno lozinkom) izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključi deljenje zaštićeno lozinkom

  • Isključi deljenje zaštićeno lozinkom

 4. Kliknite na dugme Save changes (Sačuvaj promene). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.