U operativnom sistemu Windows 7 sa drugima možete da delite pojedinačne datoteke i fascikle, pa čak i cele biblioteke. (Pregled ove funkcije potražite u odeljku Osnove deljenja datoteka.)

Meni „Deljenje sa“

Najbrži način deljenja sadržaja je putem novog menija Deljenje sa. Opcije koje ćete videti zavise od datoteke koju delite i tipa mreže na koju je povezan računar: matična grupa , radna grupa ili domen. (Zbunjeni? Više informacija potražite u odeljku Koja je razlika između domena, radne grupe i matične grupe?)

Prikaži sve

Deljenje datoteka i fascikli u matičnoj grupi

 1. Kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da delite, a zatim kliknite na opciju Deljenje sa.

  Slika menija „Deljenje sa“
  Brzo delite sadržaje pomoću funkcije „Deljenje sa“
 2. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Matična grupa (čitanje). Ova opcija omogućava deljenje stavke sa celom matičnom grupom, ali ta stavka može samo da se otvori. Članovi matične grupe ne mogu da menjaju ili izbrišu stavku.

  • Matična grupa (čitanje/pisanje). Ova opcija omogućava deljenje stavke sa celom matičnom grupom, čiji članovi mogu da otvore, menjaju ili izbrišu tu stavku.

  • Određene osobe. Pomoću ove opcije otvarate čarobnjak za deljenje datoteka, koji vam omogućava da izaberete određene osobe sa kojima ćete deliti stavke.

   Slika menija za nivo dozvole
   U čarobnjaku za deljenje datoteka možete da izaberete određene osobe sa kojima ćete deliti datoteke i fascikle.

Napomene

 • Ukoliko ne vidite meni „Deljenje sa“, možda pokušavate da delite stavku u mreži ili na nekoj drugoj lokaciji koja nije podržana. Ova opcija se neće pojaviti i ako izaberete datoteke koje se ne nalaze u vašoj ličnoj fascikli.

 • Ukoliko pokušavate da delite sadržaje sa određenim osobama u matičnoj grupi, ali ne vidite njihova imena u čarobnjaku za deljenje datoteka, oni možda nisu povezali svoje Windows korisničke naloge sa ID-om na mreži. Možda ćete morati i da instalirate dobavljača ID-ova na mreži na svoj računar. Više informacija potražite u odeljku Koje su prednosti povezivanja ID-ova na mreži sa Windows korisničkim nalogom?

 • Ukoliko pokušate da delite sadržaje koji se nalaze u Windows 7 javnim fasciklama, u meniju „Deljenje sa“ će se pojaviti opcija pod nazivom Više opcija za postavke deljenja. Ova opcija će vas odvesti do kontrolne table, na kojoj možete da uključite ili isključite deljenje javnih fascikli.

Deljenje datoteka i fascikli u radnoj grupi ili domenu

 1. Kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da delite, kliknite na opciju Deljenje sa, a zatim kliknite na opciju Određene osobe.

 2. U čarobnjaku za deljenje datoteka izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako se vaš računar nalazi u okviru domena, kliknite na strelicu pored okvira za tekst, a zatim kliknite na dugme Pronađi osobe. U dijalogu Izaberite korisnike ili grupe unesite ime u okvir, kliknite na dugme Proveri imena, a zatim na dugme U redu.

  • Ako je vaš računar deo radne grupe, kliknite na strelicu pored okvira za tekst, kliknite na ime sa liste, a zatim na dugme Dodaj.

  Savet

  • Ukoliko već znate ime osobe sa kojom želite da delite sadržaj, otkucajte ga u čarobnjak za deljenje datoteka i kliknite na dugme Dodaj.

  • U koloni Nivo dozvole izaberite jednu od sledećih opcija:

   • Čitanje. Primaoci mogu da otvore datoteku, ali ne mogu da je menjaju ili izbrišu.

   • Čitanje/pisanje. Primaoci mogu da otvore, menjaju ili izbrišu datoteku.

   Slika menija za nivo dozvole
   Odaberite u kojoj meri će drugi moći da pristupaju vašim datotekama.
 3. Kada završite sa dodavanjem osoba, kliknite na dugme Deli. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Nakon što dobijete potvrdu da ste završili sa deljenjem stavke, trebalo bi da obavestite osobe sa kojima ste je delili kako mogu da joj pristupe. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako imate instaliran program za e-poštu, kliknite na opciju e-pošta da biste drugima poslali vezu do deljenih datoteka.

  • Kliknite na dugme kopiraj da biste prikazanu vezu automatski kopirali u Windowsostavu. Zatim možete da je nalepite u e-poruku, trenutnu poruku ili u neki drugi program.

 5. Kliknite na dugme Gotovo kada završite.

Napomene

 • Ukoliko ne vidite meni „Deljenje sa“, možda pokušavate da delite stavku u mreži ili na nekoj drugoj lokaciji koja nije podržana. Takođe, ova opcija se neće pojaviti ako izaberete datoteke koje se ne nalaze u vašoj ličnoj fascikli.

 • Ukoliko pokušate da delite sadržaje koji se nalaze u Windows 7 javnim fasciklama, u meniju „Deljenje sa“ će se pojaviti opcija pod nazivom Više opcija za postavke deljenja. Ova opcija će vas odvesti do kontrolne table, na kojoj možete da uključite ili isključite deljenje javnih fascikli.

 • Ako je uključeno deljenje zaštićeno lozinkom, osoba sa kojom delite sadržaj mora imati korisnički nalog i lozinku na vašem računaru da bi mogla da pristupi svim deljenim stavkama. Deljenje zaštićeno lozinkom se nalazi u kontrolnoj tabli pod stavkom Više opcija za postavke deljenja. Ova funkcija je podrazumevano uključena.

Zaustavljanje deljenja datoteke ili fascikle

 • Kliknite desnim tasterom miša na stavku koju želite da prestanete da delite, kliknite na opciju Deljenje sa, a zatim kliknite na opciju Niko.

Pristup deljenim datotekama, fasciklama ili bibliotekama na drugim računarima iz matične grupe

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim kliknite na svoje korisničko ime.
 2. U oknu za navigaciju (levo okno), u okviru stavke Matična grupa kliknite na korisnički nalog osobe čijim datotekama želite da pristupite.

 3. Na listi datoteka kliknite dvaput na biblioteku kojoj želite da pristupite, a zatim kliknite dvaput na željenu stavku.

  Slika prozora „Biblioteke“
  Matična grupa

Napomena

 • Računari koji su isključeni, u stanju hibernacije ili spavanja neće biti prikazani u oknu za navigaciju.

Javne fascikle

Takođe, datoteke i fascikle možete da delite i tako što ćete ih kopirati u neku od Windows 7 javnih fascikli, kao što su „Javna muzika“ ili „Javne slike“. Možete da ih pronađete tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti na naziv svog korisničkog naloga, a zatim kliknuti na strelicu pored fascikle Biblioteke kako biste razvili fascikle.

Deljenje javnih fascikli je podrazumevano uključeno (osim u okviru matične grupe).

Prikaži sve

Uključivanje ili isključivanje deljenja javnih fascikli

Kada je deljenje javnih fascikli uključeno, sve osobe koje koriste vaš računar ili mrežu mogu da pristupe ovim fasciklama. Kada je isključena, samo osobe koje imaju korisnički nalog i lozinku na računaru imaju pristup.

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni mrežni profil.
 3. U okviru stavke Deljenje javne fascikle izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključi deljenje tako da svi sa mrežnim pristupom mogu da čitaju i menjaju datoteke u javnim fasciklama

  • Isključi deljenje javnih fascikli (osobe prijavljene na ovaj računar i dalje mogu da pristupe ovim fasciklama)

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

 • Kada javnu fasciklu na računaru delite sa drugim osobama, one mogu da otvore i pregledaju datoteke uskladištene na vašem računaru kao da su uskladištene na njihovim računarima. Ako im dozvolite mogućnost izmene datoteka, sve promene koje izvrše primeniće se na datoteke na vašem računaru.

 • Ako kliknete na javnu fasciklu ili na njen sadržaj, videćete stavku Više opcija za postavke deljenje u meniju „Deljenje sa“. Ova opcija će vas odvesti do kontrolne table, na kojoj možete da uključite ili isključite deljenje javnih fascikli.

Možete da ograničite pristup javnim fasciklama na osobe koje imaju korisnički nalog i lozinku na vašem računaru tako što ćete u kontrolnoj tabli uključiti deljenje zaštićeno lozinkom. Ova opcija nije dostupna u okviru domena.

Uključivanje ili isključivanje deljenja zaštićenog lozinkom

 1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

 2. Kliknite na ševron Slika ikone ševrona da biste razvili trenutni mrežni profil.
 3. U okviru stavke Deljenje zaštićeno lozinkom izaberite neku od sledećih opcija:

  • Uključi deljenje zaštićeno lozinkom

  • Isključi deljenje zaštićeno lozinkom

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Slika javnih fascikli
Javne fascikle su uključene u Windows biblioteke.

Više opcija deljenja

U operativnom sistemu Windows postoje neke lokacije sa kojih, iz bezbednosnih razloga, nije moguće deljenje direktno putem menija „Deljenje sa“. Jedan od primera je ako pokušate da delite celu disk jedinicu kao što je disk jedinica C na vašem računaru (koja se ponekad naziva korenom disk jedinice), ili sistemske fascikle (uključujući fascikle „Korisnici“ i Windows).

Da biste delili sa ovih lokacija, morate da koristite funkciju „Više opcija deljenja“. Međutim, inače nije preporučljivo deliti celu disk jedinicu ili sistemske fascikle operativnog sistema Windows.

Deljenje pomoću više opcija deljenja

 1. Desnim tasterom miša kliknite na disk jedinicu ili fasciklu, kliknite na opciju Deljenje sa, a zatim kliknite na stavku Više opcija deljenja.

 2. U dijalogu koji će se pojaviti kliknite na dugme Više opcija deljenja. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Više opcija deljenja potvrdite izbor u polju za potvrdu Deli ovu fasciklu.

 4. Da biste naveli korisnike ili promenili dozvole, kliknite na dugme Dozvole.

 5. Kliknite na dugme Dodaj ili Ukloni da biste dodali korisnike ili grupe.

 6. Izaberite svakog korisnika ili grupu, potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored dozvola koje želite da dodelite tom korisniku ili grupi, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Napomena

 • Koren disk jedinice ne možete deliti sa znakom za dolar koji stoji iza oznake disk jedinice kao u verzijama operativnog sistema Windows koje su starije od verzije Windows Vista. Na primer, ne možete deliti koren disk jedinice C kao „C$“, ali ga možete deliti kao „C“ ili pod nekim drugim imenom.