Pomoćni titlovi su tekstualne predstave audio zapisa u TV programu. Na primer, pomoćni titlovi mogu da prikažu glasovni dijalog u emisiji, kao i neverbalne informacije, kao što je muzika i zvučni efekti. Taj tekst dobavljač TV usluga emituje zajedno sa TV signalom. Pomoćne titlove možete uključiti u programu Windows Media Center ako ste gluvi ili slabije čujete ili ako samo želite da smanjite jačinu zvuka i čitate tekst.

Titlovi predstavljaju opštiji termin koji se koristi za opis glasovnog audio zapisa u filmu. Titlovi se često prikazuju u drugom jeziku u odnosu na audio zapis. Ako gledate DVD koji uključuje opcije za titlove, možete ih uključiti u programu Media Center.

Pomoćni titlovi i titlovi se po podrazumevanoj vrednosti prikazuju automatski u programu Media Center kada se audio zapis privremeno isključi. Ovu postavku možete da promenite ako želite.

Prikaži sve

Uključivanje ili isključivanje pomoćnog titla za TV emisije

Media Center prikazuje pomoćni titl koji emituje dobavljač TV usluga. Proverite kod svog dobavljača usluga da li se pomoćni titl emituje za TV emisije koje želite da gledate.

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, a zatim izaberite stavku Pomoćni titlovi.

  2. U okviru stavke Prikaz titla kliknite na dugme sa znakom plus (+) ili minus (-) da biste izabrali opciju Uključeno, Isključeno ili Uključeno kad je prigušen ton, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

  • Opcija Uključeno kad je prigušen ton koja prikazuje pomoćni titl kada je zvuk privremeno isključen predstavlja podrazumevanu postavku.

Promena izgleda pomoćnog titla za TV emisije

Možete promeniti izgled pomoćnih titlova, npr. veličinu ili boju teksta.

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, a zatim izaberite stavku Pomoćni titlovi.

  2. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Koristi moje prilagođene postavke da biste podesili ovu postavku.

  3. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) ili minus (-) da biste promenili postavke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena

  • Dodatne opcije mogu da budu prikazane zavisno od tipa TV signala koji gledate. Na primer, možda ćete moći da podesite željeni jezik za digitalne TV kanale.

Uključivanje ili isključivanje titlova za DVD-ove

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku DVD, a zatim izaberite stavku Titl.

  2. Kliknite na dugme sa znakom plus (+) ili minus (-) da biste izabrali opciju Uključeno, Isključeno ili Uključeno kad je prigušen ton, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.