Ikone na radnoj površini omogućavaju brz pristup prečicama. Možete odabrati da ih sve prikažete ili da ih sve sakrijete ukoliko želite čistu radnu površinu. Možete takođe da im promenite veličinu.

Prikaži sve

Prikazivanje ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaži ikone na radnoj površini.

Skrivanje ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaži ikone na radnoj površini da biste obrisali oznaku potvrde.

Napomena

  • Skrivanje svih ikona na radnoj površini ih ne briše, već ih samo skriva dok ne odlučite da ih ponovo prikažete.

Promena veličine ikona radne površine

  • Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Velike ikone, Srednje ikone ili Male ikone.

    Saveti

    • Za promenu veličine ikona na radnoj površini takođe možete koristiti točkić za pomeranje na mišu. Na radnoj površini pritisnite i držite taster Ctrl dok pomerate točkić da biste povećali ili smanjili ikone.

    • Više informacija o tome kako se prikazuju ili sakrivaju pojedinačne Windows ikone, na primer ikone „Računar“ ili „Korpa za otpatke“, potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje uobičajenih ikona na radnoj površini.