Možete odabrati da prikažete uobičajene Windows funkcije na radnoj površini kao što su „Računar“, „Mreža“ i „Korpa za otpatke“. Sledite ove korake da biste dodali prečice na radnu površinu:

  1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

  2. U levom oknu izaberite stavku Promeni ikone radne površine.

  3. U okviru Ikone na radnoj površini potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku ikonu za koju želite da se pojavi na radnoj površini. Opozovite izbor u polju za potvrdu za ikone koje ne želite da smestite na radnu površinu, a zatim kliknite na dugme U redu.