Rešenja za uobičajene probleme sa baterijom

Evo rešenja za neke uobičajene probleme sa baterijama laptop računara.

Više informacija o ikoni baterije na meraču baterije potražite u odeljku Merač baterije: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Ikona baterije je uvek prazna.

Prazna ikona baterije (bezbojna ikona) označava da računar radi na bateriju, ali se njen kapacitet ne može otkriti ni izmeriti. Možda ćete morati da zamenite bateriju ili postoji problem sa hardverom računara. Da biste saznali više o tome, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Kapacitet baterije nikad ne dostiže 100 procenata.

Možda imate staru bateriju. U nekim slučajevima, na starim baterijama pun kapacitet se prikazuje procentom manjim od 100. Više informacija potražite u odeljku Koliko je precizan merač baterije?

Saveti

  • Kada baterija izgubi kapacitet, nemojte je bacati. Umesto toga, odložite je na odgovarajući način tako što ćete je odneti u centar za reciklažu ili u pogon za rizičan otpad.

  • Ne kupujte rezervne litijum-jonske (Li-ion) baterije osim ako nemate nameru da ih odmah koristite. Litijum-jonske baterije traju samo dve do tri godine bez obzira da li ih koristite ili ne.

  • Ako laptop ima dva ležišta za bateriju i želite da produžite vreme rada na bateriju, u drugo ležište stavite još jednu bateriju.

Baterija je izgubila kapacitet, ne traje tako dugo kao ranije ili Windows ne prepoznaje bateriju.

Baterija je možda stara ili oštećena. Za rešenje ovog problema obratite se proizvođaču računara. Ako ste bateriju kupili nezavisno od računara, obratite se proizvođaču baterije.

Baterija postaje veoma vruća.

Razlog ovog problema može biti u samoj bateriji. Za rešenje ovog problema odmah se obratite proizvođaču računara ili baterije.

Upozorenje

  • Vruća baterija može izazvati ozbiljne opekotine.