Rešenja za uobičajene probleme pri prijavljivanju na Windows

Evo rešenja za neke uobičajene probleme pri prijavljivanju na Windows.

Prikaži sve

Pokušao sam da se prijavim, ali stalno dobijam poruku koja mi saopštava da su korisničko ime ili lozinka netačni.

Evo nekoliko mogućih rešenja ovog problema:

 • Taster Caps Lock je možda uključen.

  Lozinke u sistemu Windows razlikuju mala i velika slova, što znači da svaki put kada unosite lozinku morate svako slovo da otkucate na potpuno isti način kao što ste uradili kada ste je kreirali. Ako ste slučajno pritisnuli taster Caps Lock (ponekad na tasteru piše CapsLk), nehotično kucate lozinku velikim slovima. Uverite se da je taster Caps Lock isključen i ponovo otkucajte lozinku.

 • Možda unosite pogrešnu lozinku.

  Ako ne možete da se setite lozinke, moraćete da poništite lozinku pomoću diska za poništavanje lozinke ili administratorskog naloga. Više informacija potražite u odeljku Poništavanje Windows lozinke.

 • Možda je administrator računara poništio vašu lozinku.

  Ako se računar nalazi na mreži, administrator mreže ima mogućnost da poništi vašu lozinku. Ako mislite da je ovo može da predstavlja problem, obratite se administratoru mreže. Ako je računar u radnoj grupi, svako ko ima administratorski nalog na računaru može da promeni vašu lozinku.

 • Možda pokušavate da se prijavite na pogrešan korisnički nalog.

  Ako ima više korisničkih naloga na računaru, proverite da li se prijavljujete na nalog koji odgovara lozinci koju koristite.

Moj računar je deo domena i želim da se prijavim na lokalni korisnički nalog, a ne na nalog domena.

Da biste se prijavili na lokalni korisnički nalog na računaru, potrebno je da znate ime računara i korisničko ime naloga na koji želite da se prijavite. Ako ne znate ime računaru, pogledajte odeljak Pronalaženje imena računara. Da biste se prijavili na lokalni korisnički nalog, izvršite ove korake:

 1. Na ekranu dobrodošlice kliknite na dugme Promeni korisnika.

 2. Kliknite na dugme Drugi korisnik.

 3. U polju korisničkog imena otkucajte ime računara, obrnutu kosu crtu (\) i korisničko ime za nalog na koji želite da se prijavite. Na primer: ime računara\korisničko ime

 4. Otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

Ne mogu da koristim čitač otisaka prstiju za prijavljivanje na Windows.

Ako ste izvršili nadogradnju na ovu verziju operativnog sistema Windows sa prethodne verzije operativnog sistema Windows, čitač otisaka prstiju bi trebalo da nastavi da funkcioniše. Ako čitač otisaka prstiju ne funkcioniše, možda su ažurirani upravljački program ili aplikacija dostupni za preuzimanje preko centra aktivnosti ili lokacije Windows Update. Više informacija o centru aktivnosti potražite u odeljku Šta je centar aktivnosti? Više informacija o lokaciji Windows Update potražite u odeljku Instaliranje ispravki za Windows. Ako ne možete pronaći upravljački program pomoću centra aktivnosti ili lokacije Windows update, trebalo bi da od proizvođača računara ili čitača otisaka prstiju zatražite upravljačke programe koji su kompatibilni sa ovom verzijom operativnog sistema Windows.