Početak podešavanja kućne mreže u operativnom sistemu Windows 7

Postoji šest koraka u procesu podešavanja kućne ili male kancelarijske mreže. Svaki korak je prikazan ispod zajedno sa vezama ka detaljnim informacijama o tom koraku. Za pregled procesa pogledajte članak Podešavanje bežične mreže.

Planiranje mreže

Odlučite koji tip mreže želite. Preporučujemo korišćenje bežične mreže, tako da imate opciju korišćenja žičnih ili bežičnih veza. Bežične veze vam pružaju veću mobilnost zato što koriste radio talase za slanje informacija između računara. Više informacija potražite u članku Šta je potrebno za podešavanje kućne mreže.

Nabavka potrebnog hardvera i (opcionalno) dobavljača internet usluga (ISP)

Kao minimum, biće vam potreban ruter i mrežni adapter za svaki računar (uz većinu laptop računara dobija se već instaliran adapter bežične mreže). Ako želite da se povežete sa internetom, biće vam potreban podešen nalog kod dobavljača internet usluga (ISP). Više informacija potražite u članku Izbor bežičnog rutera ili drugog bežičnog mrežnog uređaja.

Podešavanje rutera

Ako je na ruteru prikazan Windows 7 logotip ili fraza „Kompatibilno sa operativnim sistemom Windows 7“, možete ga automatski podesiti pomoću najnovije verzije usluge Windows Connect Now (WCN) u operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Vista servisni paket 2. U suprotnom, uz većinu rutera se dobija instalacioni CD koji će vam pomoći prilikom podešavanja. Sledite uputstva koja ste dobili uz ruter. Više informacija potražite u članku Podešavanje bežičnog rutera.

Povezivanje rutera sa internetom (opcionalno)

Ovaj korak nije obavezan, ali ga preporučujemo. Većina ljudi smatra da je veoma bitno imati internet vezu. Da biste povezali ruter sa internetom, sledite uputstva koja ste dobili od dobavljača internet usluga ili pogledajte članak Podešavanje veze širokog propusnog opsega(DSL ili kablovske).

Povezivanje računara i uređaja sa mrežom

U cilju najlakše instalacije, kupite uređaje na kojima je prikazan Windows 7 logotip ili fraza „Kompatibilno sa operativnim sistemom Windows 7“, a zatim sledite uputstva koja ste dobili uz uređaj. Više informacija potražite u članku Podešavanje bežičnog rutera i pogledajte odeljak pod nazivom „Povezivanje ostalih računara sa mrežom“. Takođe, u pomoći i podršci potražite temu „Dodavanje uređaja ili računara mreži“.

Kreiranje matične grupe ili uključivanje deljenja datoteka i štampača

Ako podešavate kućnu mrežu, kreiranje matične grupe je najlakši način za deljenje datoteka i štampača. Svi računari matične grupe moraju da rade pod operativnim sistemom Windows 7. Za više informacija potražite temu „Kreiranje matične grupe“ u pomoći i podršci. Pogledajte i članke Pridruživanje matičnoj grupi i Šta je to matična grupa?

Ako imate različite verzije operativnog sistema Windows na mrežnim računarima ili podešavate malu kancelarijsku mrežu, moraćete da uključite deljenje datoteka i štampača. Više informacija potražite u članku Umrežavanje kućnih računara koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows.