Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a

Windows ćete možda morati da pokrenete sa instalacionog CD-a ili DVD-a ukoliko:

 • Želite da instalirate ili ponovo instalirate Windows.

 • Želite da oporavite Windows od ozbiljne greške.

Više informacija o instaliranju operativnog sistema Windows potražite u odeljku Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows.

Ako računar uopšte ne može da pokrene Windows, opcijama oporavka sistema možete da pristupite sa Windows instalacionog diska koji vam može pomoći da ponovo pokrenete Windows. Više informacija potražite u odeljcima Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja i Koje su opcije oporavka sistema u operativnom sistemu Windows 7?

Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni CD ili DVD, a zatim ponovo pokrenite računar.

 2. Kada se to od vas zatraži, pritisnite bilo koji taster, a zatim sledite uputstva koja će se pojaviti.

 3. Kada se pojavi stranica Instalacija operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Instaliraj odmah za biste započeli proces instalacije ili kliknite na dugme Popravi računar da biste pristupili opcijama oporavka sistema.

 4. Sledite uputstva.

Stranica instalacije operativnog sistema Windows se ne pojavljuje

Ako se stranica instalacije operativnog sistema Windows ne pojavi i ne budete upitani da pritisnete neki taster za pokretanje (ili „podizanje“) sistema sa CD-a ili DVD-a, možda ćete morati da navedete da računar koristi DVD ili CD jedinicu kao prvi uređaj za pokretanje sistema. Da biste to uradili, morate promeniti postavke u BIOS-u računara.

Upozorenje

 • Vodite računa prilikom promene postavki BIOS-a. Interfejs BIOS-a je dizajniran za napredne korisnike i moguće je promeniti neku postavku koja bi mogla da spreči ispravno pokretanje računara.

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni disk, a zatim ponovo pokrenite računar.

 2. Na novijim računarima često se prikazuje meni za pokretanje (ili podizanje) sistema. U meniju za pokretanje računara izaberite stavku „BIOS setup“ ili „BIOS settings“ ili nešto slično tome.

  Procedure se razlikuju u zavisnosti od proizvođača BIOS-a. Obično morate da pritisnete taster (poput F2, F12, Delete, Esc) ili kombinaciju tastera neposredno po uključivanju računara, ali pre nego što se pokrene Windows. Više informacija potražite u informacijama koje ste dobili uz računar ili posetite Veb lokaciju proizvođača računara.

 3. Pojavljuje se ekran za podešavanje BIOS-a. Na ekranu za podešavanje BIOS-a izaberite opciju pod imenom „Boot order“ ili nešto slično tome.

 4. Izaberite CD ili DVD jedinicu kao prvi uređaj za pokretanje, sačuvajte promene postavki, a zatim napustite BIOS.

Ponovo pokrenite računar, a zatim pokrenite Windows sa instalacionog CD-a ili DVD-a kako što je prethodno opisano.