Bezbedni režim se pokreće Windows sa ograničenim skupom datoteka i upravljačkih programa. Programi koji se pokreću sa sistemom ne rade u bezbednom režimu i instaliraju se samo osnovni upravljački programi koji su potrebni za pokretanje sistema Windows. Više informacija potražite u odeljku Šta je bezbedni režim?

Bezbedni režim je koristan za rešavanje problema sa programima i upravljačkim programima koji se možda ne pokreću pravilno ili koji mogu da spreče pravilno pokretanje sistema Windows. Ako se problem ne ponovi kada pokrenete računar u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe za osnovne uređaje. Ako nedavno instalirani program, uređaj ili upravljački program sprečava pravilno pokretanje sistema Windows, računar možete da pokrenete u bezbednom režimu, a da zatim uklonite program koji uzrokuje problem. Više informacija o rešavanju problema u bezbednom režimu potražite u odeljku Dijagnostičke alatke koje se koriste u bezbednom režimu.

  1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo ga pokrenite.

    Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na strelicu pored dugmeta IsključiSlika dugmeta „Isključi“, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Ako je na računaru instaliran jedan operativni sistem, prilikom ponovnog pokretanja pritisnite i držite taster F8. Taster F8 treba da pritisnete pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, moraćete da pokušate ponovo. Najpre sačekajte da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isključite i ponovo pokrenite računar.

    • Ako računar ima više od jednog operativnog sistema, koristite tastere sa strelicama da biste istakli operativni sistem koji želite da pokrenete u bezbednom režimu, a zatim pritisnite taster F8.

  3. Na ekranu Više opcija za pokretanje koristite tastere sa strelicama da biste označili željenu opciju bezbednog režima, a zatim pritisnite taster Enter. Više informacija o opcijama potražite u odeljku Više opcija za pokretanje (uključujući bezbedni režim).

  4. Prijavite se na računar sa korisničkim nalogom koji ima administratorska prava.

Kada računar radi u bezbednom režimu, u uglovima monitora videćete reči Bezbedni režim. Da biste napustili bezbedni režim, ponovo pokrenite računar i pustite da se sistem Windows normalno pokrene.