Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o alatki „Popravka pri pokretanju“.

Prikaži sve

Šta je popravka pri pokretanju?

Popravka pri pokretanju je Windows alatka za oporavak koja može da otkloni određene probleme koji mogu da spreče pokretanje sistema Windows. Popravka pri pokretanju na računaru traži problem i pokušava da ga otkloni tako da računar može pravilno da se pokrene.

Popravka pri pokretanju je jedna od alatki za oporavak u meniju „Opcije za oporavak sistema“. Ovaj skup alatki nalazi se na čvrstom disku računara i na instalacionom disku operativnog sistema Windows.

Napomena

Kako se koristi popravka pri pokretanju?

Ako se otkrije problem sa pokretanjem, popravka pri pokretanju automatski će se pokrenuti i pokušati da otkloni problem.

Ukoliko je problem toliko ozbiljan da se popravka pri pokretanju ne pokrene sama, a vi ne možete pristupiti meniju „Opcije za oporavak sistema“ na čvrstom disku računara, do tog menija možete doći i pokrenuti popravku pri pokretanju pomoću instalacionog diska operativnog sistema Windows ili diska za popravku sistema koji ste ranije kreirali. Više informacija potražite u odeljku Koje su opcije za oporavak sistema u operativnom sistemu Windows 7?

Da li postoje problemi koje popravka pri pokretanju ne može da reši?

Popravka pri pokretanju može otkloniti samo određene probleme, kao što su sistemske datoteke koje nedostaju ili su oštećene. Ne može popraviti otkazivanje hardvera, kao što je otkazivanje čvrstog diska ili nekompatibilna memorija, niti pruža zaštitu od napada virusa.

Popravka pri pokretanju nije dizajnirana za otklanjanje problema sa instalacijom operativnog sistema Windows, niti je to alatka za pravljenje rezervnih kopija, tako da ne može da spase lične datoteke, kao što su fotografije ili dokumenti. Redovno pravite rezervne kopije sistema i datoteka da biste zaštitili računar. Za više informacija potražite termin „rezervna kopija“ u odeljku „Windows pomoć i podrška“.

Šta ako popravka pri pokretanju ne može da reši moj problem?

Ako popravke budu neuspešne, videćete rezime problema i veze ka kontakt informacijama za podršku. Proizvođač računara je možda uključio dodatne informacije o pomoći. Više informacija potražite u odeljku Koje su opcije za oporavak sistema u operativnom sistemu Windows 7?