Emitujte medijski sadržaj preko Interneta pomoću programa Windows Media Player

Windows Media Player možete da koristite da biste usmerili protok medija sa kućnog računara na kojem su uskladištene datoteke digitalnih medija na drugi računar koji je povezan sa Internetom, tako da na svakom mestu možete da pristupite medijima. Pristup kućnim medijima putem Interneta, ili daljinski protok medija, oslobađa vas potrebe da prenosite velike medijske datoteke na laptop računar ili digitalni muzički plejer ako želite da ih reprodukujete dok ste u pokretu. Takođe, protok udaljenih medija vam omogućava da koristite laptop računar sa ograničenim kapacitetom skladištenja za pristup potencijalno velikoj kolekciji medija na računaru ili serveru kod kuće.

Slika dijaloga „Pristup kućnim medijima putem Interneta“
Dijalog „Pristup kućnim medijima putem Interneta“

Da biste ovo uradili, potrebno je:

 • Najmanje dva računara na kojima je omogućen protok udaljenih medija. (Jedan koji ima biblioteku medija povezanu sa kućnom mrežom i koji emituje medijski sadržaj i drugi koji prima protok.)

 • Podržani ID na mreži povezan sa vašim Windows korisničkim nalogom na bar dva računara.

 • Internet veza.

Dolenavedene procedure objašnjavaju kako da podesite protok udaljenih medija ukoliko nemate povezani ID na mreži ili ako imate postojeći povezani ID. Tokom podešavanja, modem vaše kućne mreže se obično sam automatski konfiguriše za protok udaljenih medija, ali možda ćete morati ručno da konfigurišete mrežnu skretnicu koristeći prosleđivanje porta.

Napomene

 • Da biste mogli da šaljete i primate protok kućnih medija opreko Interneta, morate da instalirate trenutnu verziju programa Windows Media Player na računarima koje planirate da koristite.

 • Kućni računar koji se koristi za protok medija ne može da bude na javnoj mreži niti pridružen nekom domenu.

 • Povezani ID na mreži može da bude povezan sa 10 Windows korisničkih naloga.

 • Internet pristup kućnim medijima nije dostupan u verzijama Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic.

Prikaži sve

Omogućavanje Internet pristupa kućnim medijima (ne postoji povezani ID na mreži)

Za bezbedan protok udaljenog medijskog sadržaja preko Interneta, morate da kreirate podržani ID na mreži i vezu za svoj Windows korisnički nalog. Pre nego što pokrenete proces povezivanje ID-a na mreži, trebalo bi da kreirate ID na mreži sa lozinkom.

Povezivanje ID-a i omogućavanje protoka na računara možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Protok, a zatim izaberite opciju Dozvoli pristup kućnim medijima putem Interneta.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“
 3. U dijalogu Pristup kućnim medijima preko Interneta, izaberite stavku Poveži ID na mreži.

 4. Ako još uvek niste dodali dobavljača ID-ova na mreži, izaberite stavku Dodaj dobavljača ID-ova na mreži, zatim izaberite dobavljača na listi i pratite uputstva.

 5. Pored dobavljača ID-ova na mreži sa kojim želite da povežete svoj korisnički nalog, kliknite na vezu Poveži ID na mreži.

 6. Otkucajte korisničko ime i lozinku ID-a na mreži da biste se prijavili, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U dijalogu Pristup kućnim medijima putem Interneta izaberite stavku Dozvoli pristup kućnim medijima putem Interneta. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Pristup kućnim medijima putem Interneta morate da dozvolite za računar koji koristite za usmeravanje protoka medija preko Interneta i za svaki računar koji daljinski prima protoke.

 • Ako vam je na računaru instaliran program za bezbednost (na primer antivirusni program), možda ćete morati da promenite postavke programa u cilju omogućavanja daljinskog protoka medija.

Omogućavanje Internet pristupa kućnim medijima (postojeći povezani ID na mreži)

Ako ste već povezali ID na mreži sa Windows korisničkim nalogom na računaru, možete da kliknete na vezu u programu Windows Media Player da biste dozvolili pristup kućnim medijima putem Interneta. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Protok, a zatim izaberite opciju Dozvoli pristup kućnim medijima putem Interneta.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“
 3. U dijalogu Pristup kućnim medijima putem Interneta izaberite stavku Dozvoli pristup kućnim medijima putem Interneta. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Pristup kućnim medijima putem Interneta morate da dozvolite za računar koji koristite za usmeravanje protoka medija preko Interneta i za svaki računar koji daljinski prima protoke.

 • Ako vam je na računaru instaliran program za bezbednost (na primer antivirusni program), možda ćete morati da promenite postavke programa u cilju omogućavanja daljinskog protoka medija.

Pristup udaljenoj biblioteci medija

Ako ste dozvolili Internet pristup kućnim medijima na dva računara, možete daljinski da pristupite svojim kućnim medijima. Računar koji emituje medijski sadržaj mora da bude povezan na kućnu mrežu, a računar koji prima taj sadržaj mora da bude povezan na Internet.

Na računaru koji prima medijski sadržaj, pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Pronađite biblioteku programa Player računara u kućnoj mreži u okviru Druge biblioteke u oknu za navigaciju i kliknite na nju.

  Ukoliko ne možete da pronađete stavku Druge biblioteke u oknu za navigaciju, uradite sledeće:

  1. U meniju Organizovanje izaberite stavku Prilagodi okno za navigaciju.

  2. Na vrhu dijaloga Prilagođavanje okna za navigaciju kliknite na ime biblioteke na padajućoj listi, a zatim kliknite na stavku Druge biblioteke.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži druge biblioteke, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Pronađite datoteku koju želite da reprodukujete u biblioteci programa Player i kliknite dvaput na nju.

Napomena

 • Korporativne mreže često blokiraju protok udaljenih medija.

Koristite prosleđivanje porta da biste ručno konfigurisali mrežnu skretnicu za protok medija

Ako imate mrežnu skretnicu koja vam ne dozvoljava automatsko podešavanje protoka kućnih medija preko Interneta, možda ćete morati ručno da otvorite portove u okviru zaštitnog zida mrežne skretnice da biste omogućili pristup kućnom računaru sa udaljenih računara. Ovaj proces se naziva prosleđivanje porta ili mapiranje porta.

Napomena

 • Prvo morate da dozvolite protok kućnih medija preko Interneta na kućnom računaru da biste mogli ručno da konfigurišete mrežnu skretnicu.

Konfigurisanje mrežne skretnice pomoću prosleđivanja porta možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Protok, a zatim izaberite opciju Dozvoli pristup kućnim medijima putem Interneta.

 3. Kliknite na stavku Ustanovi probleme sa vezom, a zatim na Informacije o prosleđivanju porta.

  U dijalogu Informacije o prosleđivanju porta nalaze se sledeće informacije:

  • Protokol. Ovo je Internet protokol koji će se koristiti za protok medija. Transmission Control Protocol (TCP) se obično koristi za emitovanje medija.

  • Broj eksternog porta. Ovo je broj porta koji će koristiti udaljeni računari za pristup medijskom sadržaju na kućnom računaru. Ovaj broj je karakterističan za vaš računar i biće vam potreban za konfigurisanje mrežne skretnice. Dijalog „Informacije o prosleđivanju porta“ je jedino mesto gde se pojavljuje broj eksternog porta.

  • Broj internog porta. Ovo je broj porta koji se koristi za pristup protoku medija na kućnom računaru unutar vaše kućne mreže. To je uvek isti broj: 10245.

 4. Kada koristite računar u kućnoj mreži, otvorite Veb pregledač i unesite adresu Veb stranice za podešavanje mrežne skretnice. U dokumentaciji mrežne skretnice potražite uputstva kako da dođete do Veb stranice za podešavanje..

  Na primer, obično možete da dođete do Veb stranice za podešavanje mrežne skretnice ako otkucate „http//:“ i unesete podrazumevanu IP adresu mrežne skretnice u traku adrese Veb pregledača.

 5. U odgovarajućem delu Veb stranice za podešavanje mrežne skretnice, konfigurišite portove mrežne skretnice na sledeći način:

  Računar
  Broj eksternog porta
  Broj internog porta

  Ime vašeg kućnog računara ili IP adresa

  Varira (pogledajte dijalog „Informacije o prosleđivanju porta“)

  10245

  Ime ili IP adresa kućnog računara

  443

  10245

Napomene

 • Možete da koristite eksterni port 443 ili broj eksternog porta karakterističan za vaš računar i protok kućnih medija, ali poželjno je da koristite oba radi boljeg učinka.

 • Veb stranice za podešavanje mrežne skretnice se razlikuju u zavisnosti od proizvođača i modela. Na primer, neke Veb stranice identifikuju računar prema njegovom imenu dok neke koriste IP adresu. Pogledajte dokumentaciju mrežne skretnice za više informacija o konfigurisanju portova.