Protok medija na uređajima i računarima pomoću programa Windows Media Player

Ako imate kućnu mrežu, možete koristiti Windows Media Player za protok medija na računarima i uređajima za medije u svojoj kući. Na primer, ako imate umreženi digitalni prijemnik za medije povezan sa kućnim stereo sistemom, Windows Media Player možete koristiti za protok muzike, slika i video zapisa sa računara na stereo uređaj. To vam omogućava da uživate u sadržajima biblioteke programa Player na bilo kom mestu u kući, čak i u prostorijama u kojima nema računara.

Slika dugmeta „Reprodukuj“ Pogledajte demonstraciju:‌ Windows 7 Play To demo.

Sledeća procedura objašnjava kako da počnete. Pregled o protoku medija, uključujući informacije o zahtevima za uređaj i mrežu, možete da pronađete u članku Prvi koraci uz protok medija.

Prikaži sve

Povezivanje uređaja ili drugog računara sa mrežom

Pre nego što pokušate da ostvarite protok medija, moraćete da povežete digitalne medijske uređaje ili druge računare sa kućnom mrežom. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Povežite uređaj ili drugi računar sa ožičenom mrežom pomoću kabla za Ethernet ili podesite uređaj ili računar da se pridruže bežičnoj mreži.

  Ako vam je potrebna pomoć pri povezivanju uređaja ili računara sa mrežom, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa uređajem ili računarom.

 2. Ako povezujete uređaj, uključite ga, a zatim sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu uređaja. Ako povezujete drugi računar, uključite taj računar.

  Više informacija o dodavanju uređaja ili računara na mrežu potražite u članku Dodavanje uređaja ili računara mreži.

Uključivanje protoka medija u kućnoj mreži

Ukoliko deljenje medija nije već uključeno, pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Kliknite na stavku Protok, a zatim izaberite opciju Uključi protok medija u kućnoj mreži.

  Opcija Uključi protok medija u kućnoj mreži neće biti dostupna u meniju Protok ukoliko je protok medija već uključen.

 3. Na stranici Opcije protoka medija kliknite na opciju Uključite protok medija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Ukoliko se vaš računar nalazi u javnoj mreži, od vas će se tražiti da promenite mrežnu lokaciju da bi protok medija bio moguć. Više informacija o mrežnim lokacijama potražite u članku Izbor mrežne lokacije.

 • Ukoliko ste podesili matičnu grupu, možda će se od vas zahtevati da delite medijske biblioteke sa matičnom grupom da bi protok medija bio moguć. Više informacija o deljenju biblioteka sa matičnom grupom potražite u članku Deljenje biblioteka sa matičnom grupom.

Podešavanje osnovnih željenih postavki za protok

Kada uključite protok medija, Windows Media Player će na vašoj mreži automatski otkriti sve računare i uređaje koji mogu da prime protoke medija. Možete da emitujete medijske sadržaje na svim računarima i uređajima u mreži ili da dozvolite pristup medijskom sadržaju u zavisnosti od slučaja. Da biste odabrali uređaje koji će primati protoke medija, pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, kliknite na dugme Prebaci na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“ u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. Kliknite na stavku Protok, a zatim izaberite opciju Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“

  Stavka Više opcija protoka se neće pojaviti u meniju Protok sve dok ne uključite protok medija.

 3. Na stranici Opcije protoka medija izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ukoliko želite da se mediji emituju na svim računarima i uređajima u mreži, kliknite na opciju Dozvoli sve.

  • Ukoliko ne želite da se mediji emituju ni na jednom računaru ili uređaju u mreži, kliknite na opciju Blokiraj sve.

  • Ako želite da emitujete medije na nekim računarima i uređajima, kliknite na opciju Dozvoljeno ili Blokirano u meniju pored svake stavke na listi računara i uređaja.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Više informacija o postavkama protoka medija potražite u članku Promena postavki za protok medija u programu Windows Media Player.

Prijem protoka medija sa drugog računara ili uređaja u mreži

Windows Media Player možete koristiti za prijem protoka medija sa drugog računara ili uređaja za medije na svojoj mreži kako biste mogli da ga reprodukujete na svom računaru. Da biste to uradili, izvršite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, kliknite na dugme Prebaci na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“ u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. Kliknite na Player biblioteku drugog računara u mreži, koja je navedena u okviru stavke Druge biblioteke u oknu za navigaciju.

  Ukoliko ne vidite stavku Druge biblioteke u oknu za navigaciju, uradite sledeće:

  1. U meniju Organizovanje izaberite stavku Prilagodi okno za navigaciju.

  2. Na vrhu dijaloga Prilagođavanje okna za navigaciju kliknite na ime biblioteke na padajućoj listi, a zatim kliknite na stavku Druge biblioteke.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži druge biblioteke, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U oknu sa detaljima pronađite stavku koju želite da reprodukujete, a zatim dvaput kliknite na nju.

Usmeravanje protoka medija na drugi računar ili uređaj pomoću funkcije „Reprodukuj na“

Windows Media Player možete koristiti za protok medija ili reprodukovanje na drugom računaru ili uređaju za medije na vašoj mreži.

Slika dijaloga „Reprodukuj na“
Dijalog „Reprodukcija na“

Na primer, ako imate digitalni prijemnik za medije povezan sa kućnom mrežom, Windows će ga automatski otkriti i omogućiti vam da reprodukujete muziku na njemu pomoću programa Windows Media Player. Da biste reprodukovali sadržaj na drugom računaru ili uređaju, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, kliknite na dugme Prebaci na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“ u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. Ukoliko je okno sa listom zatvoreno ili ako su kartice Narezivanje ili Sinhronizacija otvorene, kliknite na karticu Reprodukcija.

 3. U biblioteci programa Player pronađite stavke koje želite da reprodukujete, a zatim ih prevucite iz okna sa detaljima u okno sa listom.

 4. Kliknite na dugme Reprodukuj naSlika dugmeta „Reprodukuj na“ na vrhu okna „Lista“ i izaberite uređaj na mreži koji će primiti medij.
 5. U dijalogu Reprodukcija na koristite kontrole za reprodukciju da biste reprodukovali, pauzirali ili zaustavili protok medija i da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na listi.

  Više informacija o kartici „Reprodukcija“, oknu „Lista“ i kontrolama za reprodukciju potražite u članku Prvi koraci uz Windows Media Player. Više informacija o funkciji „Reprodukuj na“ potražite u članku Upotreba funkcije „Reprodukuj na“ za protok medija.

Napomena

 • Kada emitujete muziku na digitalnom medijskom prijemniku možda nećete moći da prebacujete numere pomoću kontrola na samom uređaju ili na daljinskom upravljaču tog uređaja.