Windows Media Player ima četiri režima prikaza: biblioteka programa Player, režim „Reprodukuje se“, maska i ceo ekran. S lakoćom možete da se prebacite u režim koji najviše odgovara sadržaju koji prikazujete ili reprodukujete.

Prikaži sve

Prebacivanje iz biblioteke programa Player u režim „Reprodukuje se“

Režim „Reprodukuje se“ ima jednostavniji interfejs koji je optimizovan za reprodukciju.

 • Kliknite na dugme Prebaci se u režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“ u donjem desnom uglu programa Player.

Prebacivanje iz režima „Reprodukuje se“ u biblioteku programa Player

Biblioteka programa Player obezbeđuje pristup gotovo svim funkcijama programa Player.

 • Kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“ u gornjem desnom uglu programa Player.

Prebacivanje iz biblioteke programa Player ili režima „Reprodukuje se“ u režim maske

Režim maske vam omogućava da koristite prilagođeni, alternativni prikaz programa Player.

 • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+2 da biste promenili Player tako da prikazuje poslednju izabranu masku.

Prebacivanje iz režima maske u biblioteku programa Player

Biblioteka programa Player obezbeđuje pristup gotovo svim funkcijama programa Player.

 • Kliknite desnim tasterom miša bilo gde u programu Player, izuzev trake sa menijima, a zatim izaberite stavku Prebaci se u biblioteku.

Prebacivanje iz režima „Reprodukuje se“ u režim celog ekrana

Režim celog ekrana reprodukuje video zapise, DVD-ove i slike preko čitavog ekrana.

 1. Prikažite sliku ili reprodukujte video zapis, TV emisiju, DVD ili pesmu.

 2. Kliknite na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ u donjem desnom uglu programa Player ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter.

  Napomena

  • Možda ćete morati da promenite veličinu prozora da biste videli dugme Prikaz celog ekrana.

  Pritisnite taster Esc da biste se vratili u režim „Reprodukuje se“. Više informacija o režimu celog ekrana potražite u odeljku Prikazivanje video zapisa na čitavom ekranu u programu Windows Media Player.