Ako imate veliku muzičku kolekciju u biblioteci programa Windows Media Player ili ograničen kapacitet skladištenja na prenosnom uređaju, možda bi bilo korisno da uređaj ručno sinhronizujete. Svaki put kada budete želeli da ažurirate medije na uređaju, moraćete da kreirate listu datoteka i spisak numera koji će se sinhronizovati. Ako želite da kreirate nasumičan izbor pesama, možete uključiti slučajni redosled liste pre sinhronizacije. Prethodno sinhronizovane stavke će ostati na uređaju dok ne ih sve ne izbrišete ručno ili možete upotrebiti funkciju za formatiranje da biste uklonili sve prethodno sinhronizovane podatke.

Slika toka sinhronizacije
Sinhronizacija uređaja

Više informacija o automatskoj i ručnoj sinhronizaciji potražite u odeljku Podešavanje uređaja za sinhronizaciju u programu Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Prikaži sve

Dodavanje stavki na uređaj

 1. Uključite uređaj i povežite ga sa računarom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. U biblioteci programa Player izaberite karticu Sinhronizacija i izvršite obe ili neku od sledećih radnji:

  • Da biste dodali stavke, prevucite datoteke, albume ili spiskove numera u okno liste.

   Da biste izabrali više susednih stavki, pritisnite i držite taster Shift dok birate stavke. Da biste izabrali više nesusednih stavki, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate stavke.

  • Da biste uklonili stavku sa liste, kliknite desnim tasterom miša na stavku i izaberite stavku Ukloni sa liste.

 4. U oknu liste proverite da li lista stavki za sinhronizaciju sadrži željene stavke i da li sve stavke mogu da stanu na uređaj.

 5. Kliknite na dugme Započni sinhronizaciju.

Napomene

 • Statusna traka na vrhu okna liste pokazuje ukupan kapacitet skladištenja, iskorišćeni prostor za skladištenje i količinu prostora za skladištenje koju će stavke sa liste za sinhronizaciju iskoristiti na uređaju (ako ih sinhronizujete). Možete kliknuti na statusnu traku da biste proverili tok sinhronizacije u oknu sa detaljima.

 • Ako je više uređaja povezano sa računarom, u oknu za navigaciju izaberite određeni uređaj, a zatim izaberite karticu Sinhronizacija.

Brisanje stavki sa uređaja

 1. Uključite uređaj i povežite ga sa računarom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. U oknu za navigaciju kliknite na strelicu pored uređaja, a zatim sa liste u okviru uređaja izaberite tip medija (na primer: Muzika) datoteka koje želite da izbrišete.

 4. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Ako želite da izbrišete više stavki, možete uštedeti vreme tako što ćete izabrati grupu stavki pre nego što kliknete desnim tasterom miša. Da biste izabrali više susednih stavki, pritisnite i držite taster Shift dok birate stavke. Da biste izabrali više nesusednih stavki, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate stavke.

Slučajan raspored muzike na uređaju

Ako na uređaj želite da postavite nasumičnu mešavinu muzike iz cele biblioteke programa Player, možete koristiti funkciju slučajnog rasporeda muzike. Evo na koji način:

 1. Uključite uređaj i povežite ga sa računarom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. U biblioteci programa Player izaberite karticu Sinhronizacija.

 4. Kliknite na dugme Opcije sinhronizacijeSlika dugmeta „Sinhronizuj opcije“, postavite pokazivač na ime uređaja i izaberite stavku Promešaj spisak slučajnim redosledom.

Napomena

 • Funkcija slučajnog redosleda muzike obrisaće sve prethodno sinhronizovane datoteke pre dodavanja nove nasumične liste.

Formatiranje uređaja

Ako želite da obrišete sve postojeće podatke sa uređaja i pripremite ga za sinhronizaciju sa programom Player, koristite funkciju formatiranja.

 1. Uključite uređaj i povežite ga sa računarom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 3. U biblioteci programa Player izaberite karticu Sinhronizacija, kliknite na dugme Opcije sinhronizacijeSlika dugmeta „Sinhronizuj opcije“, postavite pokazivač na ime uređaja i izaberite stavku Formatiraj.

  Imajte na umu da Player možda nećete moći da koristite za formatiranje svih uređaja. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.

  Upozorenje

  • Formatiranje briše sve podatke na uređaju.